Mitt land (Någonstans i Sverige)

Ann-Sofi Sidén, Mitt land (Någonstans i Sverige), 2010 4 kanaler HD-video. Längd: 38 min Video filmad av: José Figueroa, Paul Giangrossi 2009 © Ann-Sofi Sidén. Courtesy Barbara Thumm, Christian Larsen Gallery Stockholm.

Ann-Sofi Sidén

En resa som tar 6 timmar med bil kan ta 38 dagar till häst. Ann- Sofi Sidéns nya videoinstallation Mitt land (Någonstans i Sverige) (2010) baseras på material som konstnären låtit spela in under en ritt från Stockholm till Skåne hösten 2009.

Framburet av ett förtätat ljud som styr blicken och väcker tanken löper bilder i ett panorerande flöde från höger till vänster. Det nya fyrkanaliga verket kan ses som en fortsättning på 3 MPH (From Horse To Rocket) (2003) där hon med samma metod gestaltar en resa genom Texas till NASA, Lyndon B. Johnsons Space Center. Den franske filosofen Paul Virilio och hans syn på hastighet och teknik som den drivande faktorn för samhälleliga förändringar i vår historia har varit en viktig referens för konstnären i dessa verk. Med den otidsenliga resans nedskruvade tempo gestaltas vardagsnära detaljer och små dramer som normalt går oss förbi i ett samhälle som rör sig allt snabbare till följd av teknikens framsteg.

I Mitt land (Någonstans i Sverige) är blicken riktad mot det svenska landskapet och i förlängningen mot vår nationella identitet. Hur ser bilderna av Sverige ut? Sidén tar fasta på markörer för samhörighet. Och för det som skiljer. Verkets form för tanken till en fris, ett utvidgat landskapsmåleri eller en långsam road movie. Dess komplexa metod har en inbyggd paradoxal rörelse. Ryttaren ser ut att förflytta sig framåt men är samtidigt på väg dit hon redan varit. Ändå förs handlingen vidare i en serie övergångar av färg, bild och ljud. Som sin egen dubbelgångare dyker ekipaget stän¬digt upp på nytt. Fast på en annan plats. Häst och ryttare utgör ett performativt nav som både producerar och konsumerar filmens miljöer. Härigenom skapas känslan av att vara innesluten i en cirkel som stegvis upplöser tid och rum.

Ann-Sofi Sidén

Född 1962 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

1988–92 Kungl. Konsthögskolan/Royal University College of Fine Arts, Stockholm
1986–88 Hochschule der Künste, Berlin [DE]

Separatutställningar i urval

2008 Vid sidan om/In Passing Bonniers Konsthall, Stockholm
2005 In Between the Best of Worlds, Moderna Museet, Stockholm
2001 Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, Paris [FR]

Grupputställningar i urval

2009 Fear Society, Venice Bienale, Collateral Events [IT]
2006 Into Me/Out of Me, P.S.1, Queens, New York & KunstWerke, Berlin [DE]
1999/2000 Carnegie International, Pittsburgh [US]

Bibliografi i urval

Filmens rum & skulpturens tid/Cinematic Space & sculptural time by Kim West
Ann-Sofi Sidén Moderna Museets Vänners Skulpturpris (2009). (ISBN 978 – 91-86243 -04-3).
”Ann-Sofi Sidén & Rober Fleck in conversation”, Ann-Sofi Sidén, Kölnischer Kunstverein, Köln, 2003
Ann-Sofi Sidén, A rural incident… Mutations, by Reem Koolhaas, Stefano Boeri Sanford, Kwinter, Nadia Tazi, Hans Ullrich Obrist, 2002

Mer om utställningen