Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes

Matthew Buckingham, Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes, 2001 © Matthew Buckingham

Matthew Buckingham

I sina installationer, filmer, bilder och texter studerar Matthew Buckingham historiens nytta och skada för det samtida sociala livet. Hans undersökningar tar ofta formen av mindre forskningsprojekt som närmar sig platser, personer, monument eller händelser, och spårar de olika historiska berättelser med vilka de har förknippats för att granska dem eller försiktigt omkontextualisera deras element.

Vare sig han dokumenterar en staty som rests till minne av Köpenhamns grundare (Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes, 2001) eller utforskar Underground Railroad – en av 1800-talets amerikanska antislaverirörelser – som ett moraliskt samfund (Subterranean Pass Way, pågående), så tycks Buckinghams konstnärliga praktik vägledas av vissa fundamentala kritiska frågor: med vilka medel och teknologier skrivs historien? I vems namn och för vilka ändamål? Och vad har uteslutits ur dessa berättelser?

I utställningen presenterar Buckingham sitt pågående arbete med sin doktorsavhandling i bildkonst, The Sense of the Past. Buckingham betonar här den självreflexiva dimensionen av sin forskning. Projektet bygger på en närläsning av Henry James ofullbordade och postumt publicerade roman The Sense of the Past, en komplicerad berättelse om en amerikansk historiker som korsar Atlanten till den ”gamla världen” och bokstavligen reser i både rum och tid. I sina marginalanteckningar till James text granskar Buckingham såväl dess filosofiska som dess ideologiska förutsättningar, och hans anmärkningar formar en separat reflektion om relationen mellan konst och historiografi.

Han skriver:”Även om minnet är den enda databas vi förfogar över är det förflutna någonting vi aldrig kan uppleva direkt. Vi kan enbart representera det. När vi placerar oss vid berättandets gränser måste vi fråga: ’överensstämmer de historier vi berättar med våra behov, och om inte, hur kan vi i så fall konstruera nya?’”

Matthew Buckingham

Född 1963 i Nevada, Iowa [US]
Bor och arbetar i New York [US]

Utbildning

1997 Whitney Independent Study Program [US]
1996 M.F.A., Bard College [US]
1988 B.A., University of Iowa [US]
1984 The School of the Art Institute of Chicago [US]

Separatutställningar i urval

2009 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid [ES]
2007 Everything Has a Name, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin [DE]
2003 A Man of the Crowd, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien/Vienna [AT]

Grupputställningar i urval

2008 The Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving, Part II: Realisms, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C. [US]
2006 No Reservations: Native American History and Culture in Contemporary Art, The Aldrich Contemporary Art Museum, Ridgefield, Connecticut [US]
2000 Greater New York, P.S.1 Contemporary Art Center, Long Island City [US]

Bibliografi i urval

McElheny, Josiah, ”Matthew Buckingham”, BOMB Magazine, våren/spring 2009.
Godfrey, Mark, ”The Artist as Historian”, October, våren/spring 2007.
Dean, Tacita. “Historical Fiction: The Art of Matthew Buckingham”, Artforum, mars/March 2004

www.matthewbuckingham.net

Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes
Matthew Buckingham, Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes, 2001 © Matthew Buckingham
Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes
Matthew Buckingham, Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes, 2001 © Matthew Buckingham

Mer om utställningen