If you want to hide a tree, go to the forest

Sofia Hultén, If you want to hide a tree, go to the forest, 2010 © Sofia Hultén. Courtesy Konrad Fischer Galerie.

Sofia Hultén

I sin konst förenar Sofia Hultén den gravallvarligt direkta estetiken i instruktionsfilmer av den typ som görs av byggvaruhuset Bauhaus med en befriande absurd humor. I ett slags vardagliga performancer genomförs olika till synes resultatlösa sysslor med en självpåtagen rituell metodik.

Verken utgår från en meningsbärande bakgrund som förenar så disparata ämnen som kriminologi, science fiction och kvantfysik. Hulténs filosofiska undersökningar upprättar innehållsliga förbindelser mellan individen och kollektivet, universums oändliga utvidgning och den kompakta massan hos svarta hål, uttryckt i metaforisk form genom dessa triviala försök att påverka framtiden.

De tunna trälisterna i If you want to hide a tree, go to the forest (2010) är både nytillverkade av konstnären och readymades. Vilka som är kopior och vilka som är original är inte längre möjligt att avgöra. Med ett kärleksfullt vårdande av tingens integritet blandas fakta och fiktion på ett märkvärdigt sätt. Försvinnandets existentiella problematik är ett återkommande tema i Sofia Hulténs konst. Verket är en variant av hennes cykliska processarbeten där hon aktiverar skillnaden mellan det använda och det förbrukade. Tidigare har hon renoverat objekt som hon hittat för att sedan återställa dem till deras slitna ursprungsskick. Trots den skulpturala avbildningens naturtrogna utseende har något ändå förändrats i grunden. Hennes rekonstruktioner arbetar med flera parallella tidsriktningar i ett ifrågasättande av status quo.

Sofia Hultén

Född 1972 i Stockholm
Bor och arbetar i Berlin [DE]

Utbildning

1997 Sheffield Hallam University [UK]

Separatutställningar i urval

2010 Past Particles, Konrad Fischer Galerie, Berlin [DE]
2010 Familars, IKON Gallery, Birmingham [UK]
2008 Mutual Annihilation, Kunstlerhas Bremen [DE]

Grupputställningar i urval

2009 Berlin 2000, Pace Wildenstein, New York [US]
2009 Pop-Up! Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen [DE]
2008 Betwixt: Sofia Hultén between Kendell Geers, Gabriel Orozco, Jonathan Monk, Cosima Von Bonin, Paul Chan and Mona Hatoun, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm

Bibliografi i urval

Richard Julin, Stefani Böttcher, Helen Legg, 12 Works, Ikon Gallery, Künstlerhaus Bremen, Bremen, 2009: s./p. 192.
Bettina Carl, Points in a Room Condensing, Akademie der Künste, Berlin, 2006: s./p. 32.
Jennifer Allen, Suzanne Dieter, Sofia Hultén – Goldrausch Künstlerinnenprojekt: 2003: s./p. 32

www.sofiahulten.de

Mer om utställningen