State of Mind

Annica Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg, State of Mind, 2006–2008 Installationsbild, Talkin’ Loud, Sayin’ Something – four aspects of artistic research, Göteborgs Konstmuseum, 2008. © Annica Karlsson Rixon/Anna Viola Hallberg

Annica Karlsson Rixon/Anna Viola Hallberg

Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg deltar i utställningen med en presentation av den forskningsprocess som pågår inom ramen för Karlsson Rixons doktorandstudier vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet.

Presentationen sker i form av en offentlig föreläsning som dokumenteras och finns tillgänglig i utställningen tillsammans med filmer, bilder och dokumentation som ingår i projektet. I föreläsningen beskrivs hur konstnärernas metod och process relaterar till konstverket och forskningsresultatet: foto-, ljud- och videoinstallationen State of Mind.

State of Mind behandlar först och främst lesbiska och bisexuella kvinnors levnadsvillkor i Sankt Petersburg i Ryssland och är den andra delen i en trilogi som började med Resonance och kommer att avslutas med Code of Silence. Arbetet är fokuserat på frågor om familj, kärlek och hur de relaterar till maktrelationer som är organiserade kring föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och klass, och till det sätt på vilket känslor av tillhörighet, trygghet och alienation konstrueras. För att undersöka hur etiska föreställningar och lagstiftning påverkar förväntningarna på livet för HBTQ-personer i Sankt Petersburg har konstnärerna huvudsakligen arbetat med personliga samtal och porträtt.

I samtalen skildras olika inställningar och tankar kring vilken roll exempelvis kärlek och sexualitet har i förhållande till frågan om politik och erkännande, och det blir långt ifrån självklart att idén om nödvändigheten av att ”komma ut”, som dominerar i Västeuropa och USA, är oproblematisk eller kan appliceras på de individer Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg arbetat med. State of Mind kan därför sägas introducera ett interkulturellt perspektiv på identitetspolitikens möjligheter och dilemman. I samband med att verket presenterats har konstnärerna ofta kompletterat installationen med en workshop med utgångspunkt i de frågor som verket aktualiserar.

Annica Karlsson Rixon

Född 1962 i Göteborg
Bor och arbetar på Brännö och i Stockholm

Utbildning

2009–2010 University of California Berkley [US]
2004 Högskolan för Fotografi, Göteborgs universitet/School of Photography, Göteborg University, Göteborg/Gothenburg
1995–1997 California Institute of the Arts, Valencia [US]
1985–1988 Norden Fotoskola, Stockholm

Anna Viola Hallberg

Född 1967 i Mariestad
Bor och arbetar på Brännö och i Stockholm

Utbildning

2008 Göteborgs universitet/Göteborg University, Göteborg/Gothenburg
2003 Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm
1992 Stockholms Filmskola

Separatutställningar i urval

2010 State of Mind, Ygallery for Contemporary Art, Minsk [BY]
2009 State of Mind, Municipal Gallery, Kharkiv [UA]
2008 State of Mind and Resonance, ROSPHOTO, Russian National Centre of Photography, S:t/St Petersburg [RU]

Grupputställningar i urval

2009 State of Mind, Gogolfest 09/Art Arsenal, Kiev [UA]
2008 Talkin’ Loud, Sayin’ Something – Four Perspectives of Artistic Research, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg/Gothenburg
2008 Documentation: Make Out!, Studio 44, Stockholm

Bibliografi i urval

A Karlsson Rixon & A V Hallberg, ”Museet som Kontext”, Museale forstyrrelser – et forsøksprosjekt i regi av Norsk kulturråd, 2009.
A Karlsson Rixon & A V Hallberg, State of Mind; samt Mika Hannula, Interview, “Talkin’ Loud, Sayin’ Something – Four Perspectives of Artistic Research,” Art Monitor – A Journal on Artistic Research, nr 4/2008, utställningskatalog (s. 59–85)
Today Tomorrow Forever – Annica Karlsson Rixon, verk i urval 1990–2006 (utst.kat./exh. cat.), Göteborgs konsthall, 2006.

Mer om utställningen