Line and Assault

Leif Holmstrand, Line and Assault, 2009 © Leif Holmstrand / Bildupphovsrätt 2010

Leif Holmstrand

I Leif Holmstrands installation Arena återknyter han till sitt intresse för den dramatik som dagligen utspelar sig mellan föremål i hemmet, och för deras funktioner som klass- och könsmarkörer. Holmstrands arbete är alltså ett skådespel, men också en scenografi till den performance som kommer att aktivera och fullborda verket.

Installationens kärna består av åtta Ilva-stolar som bearbetats med textilier och broderier. Genom dessa tar verket delvis avstamp i en ny borgerlighets upptagenhet av hemmet som identitetsprojekt och projektionsyta. Men genom Holmstrands handgripliga modifikationer och ingrepp förefaller alla dessa vanliga material och objekt förlora sitt bruksvärde för att underkastas konstverkets egen logik. Liksom i många tidigare arbeten spelar Holmstrand med spänningen mellan det egna handarbetet och fabricerade objekts olika förmågor att förändra förutsättningarna för liv. Och i resultatet är varken det kusliga eller det komiska aldrig långt borta.

I diktboken Myror (2008) skriver Holmstrand ”Kanske är det alltid så här? För alla? / Många längtar ut ur sin meningsbyggnad. /Kub av daller finner sin mjuka glansdag, / stjälps ur juver, strävhårig i vårt handlag. / Grå gelé förs undan av nakna foten.” Exemplet betecknar den lika surrealistiska som övernaturliga stämningen i Holmstrands sätt att med installation och text transformera material och mening som innesluter vardagslivet. Verket Arena kompletteras med ett kortare litterärt arbete: Men röster, som publiceras i katalogen.

Leif Holmstrand

Född i 1972 i Mariannelund
Bor och arbetar i Malmö

Utbildning

1997–2003 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
1995–1997 Norrköpings konstskola, Norrköping

Separatutställningar i urval

2010 Territorial Clothing, Galleri Syster, Luleå
2009 What the Others Knew, Johan Berggren Gallery, Malmö
2009 Väktaren och hans vänner/The Watchman and his Friends, Crystal Palace, Stockholm

Grupputställningar i urval

2009 Domestic Affairs, 1A Space, Hong Kong [CN]
2008 Every Body Counts, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen [NO]
2007 Mot tiden, Bonniers Konsthall, Stockholm

Bibliografi i urval

Leif Holmstrand, Se mig hoppa över/Watch Me Skip, Pequod Press, 2010.
Leif Holmstrand, Vid mardrömmens mål/At the Goal of Nightmare, Albert Bonniers Förlag, 2010.
Leif Holmstrand, Myror/Ants, Albert Bonniers Förlag, 2008.

www.leifholmstrand.com

Mer om utställningen