Perpetuum Mobile (40 Kg)

Nina Canell, Perpetuum Mobile (40g), 2009–2010 © Nina Canell. Courtesy Mother’s Tankstation, Galerie Barbara Wien and Konrad Fischer Galerie.

Nina Canell

Nina Canells rumsliga materialansamlingar utmärks av diskreta förflyttningar, omvandlingar och iakttagelser i utrymmet mellan människor, ting och skeenden. Form och omformningar uppstår med hjälp av små koreograferade rörelser, ofta med en öppenhet för att oförutsebara krafter kan komma att förhindra fullföljandet av idén om en sluten struktur.

Just möjligheten att påverka med små gester återkommer på olika sätt i Canells skulpturer, vars precisa korsningar i tid och rum framkallar en känsla av att vandra obehindrat mellan olika tillstånd. Formlösa råmaterial som elektricitet, gas och vatten tätnar till relationella bindemedel, vars ledande egenskaper ofta påminner om trevande mänskliga försök till kontakt.

I Modernautställningen visar Canell ett antal löst sammanbundna arbeten som förhåller sig till relationen mellan skingrande och förenande krafter. Into the Eyes as Ends of Hair är en liten skulptur som består av konstnärens egen radio, men antennen har förlängts med avklippta kabelstumpar och metallföremål för att öka känsligheten i mottagningen. På så sätt sträcker sig skulpturen genom väggarna, utmed museets osynliga elektromagnetiska nätverk i ett försök att förmedla skiftningar och förändringar i andra verk såväl som mindre händelser runt omkring i utställningen.

På plats i gallerirummet finns ytterligare en skulptur som arbetar med två samtidiga processer. Med hjälp av en ohörbar ljudvåg får konstnären en vattenmassa att förångas och övergå i dimmig rök. Som ett slags svävande telegram förflyttas vattnet – droppe för droppe – ut i rummet för att sedan hårdna i den kringliggande cementen. Nina Canells poetiska interventioner är på samma gång objekt och händelser. Ett slags skulpturala tankeexperiment som introducerar oväntade band mellan människor och materiella fenomen.

Nina Canell

Född 1979 i Växjö
Bor och arbetar i Berlin [DE]

Utbildning

2005 B.A. (Hons) in Fine Art (1st Class Honours) Institute of Art, Design & Technology, Dún Laoghaire [IE]

Separatutställningar i urval

2010 Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wien/Vienna [AT]
2009 Five Kinds of Water, Hamburg Kunstverein, Hamburg [DE]
2008 Nought to Sixty, ICA, London [UK]

Gruppustställningar i urval

2010 MoMA, New York [US]
2010 Liverpool Biennial, Tate Liverpool [UK]
2008 Manifesta 7 – European Biennial of Contemporary Art, Trentino-Alto Adige/Südtirol [IT]

Bibliografi i urval

Evaporation Essays, (texter av/texts by: Caoimhin Mac Goilla Leith, Padraic E. Moore, Chris Sharp, Xander Karskens), NAK, Kunstverein Hamburg & Distanz Verlag, 2010.
Creamier; 100 Contemporary Artists (text av/by: Adam Szymczyk), Phaidon Press, 2010.
Ars Viva 10/11 – Laboratory, (text av/by: Dieter Roelstraete), Hatje Cantz, 2010.

Mer om utställningen