"Sigillstämpeln", Dokumentationsdetaljer ur Erich P.

Andreas Gedin, Gedin-An "Sigillstämpeln", Dokumentationsdetaljer ur Erich P., 2009 © Andreas Gedin

Andreas Gedin

I Andreas Gedins forskningsarbete som doktorand vid Konsthögskolan Valand har den ryske filosofen och litteraturteoretikern Michail Bachtin fått en avgörande betydelse, i synnerhet i Gedins sätt att förhålla sig till text, de egna verken och källmaterial.

Via Bachtins begrepp metalingvistik – språkets fundamentalt sociala karaktär bortom det rent lingvistiska – låter Gedin olika röster ”föra samtal med varandra”. Rösterna utgörs av både egna och andras verk, kommentarer, filosofiska texter m.m. Avhandlingen får titeln Jag hör röster överallt och det är sitt forskningsarbete som Gedin presenterar i utställningen.

Om vår relation till världen och konsten på detta vis är dialogisk, är inte det konstnärliga och det curatoriska arbetet i begreppslig mening också det? Och är inte konstnärens reflektion kring det egna arbetet egentligen en betydande del av konstverket?

Gedins utställningar Taking Over på Bildmuseet i Umeå, More and More på Liljevalchs konsthall och Bit by Bit som stegvis ägde rum i Kapstaden, Tel Aviv och Umeå, är de tre första delarna av ett större projekt, där avhandlingen – med undertiteln Step by Step – utgör den fjärde delen av totalt fem. På detta vis är även forskningsprojektet en del av konstnärskapet. Avhandlingsarbetet avslutas med en curaterad utställning på Malmö Konstmuseum med verk av andra konstnärer och i Stenasalen på Göteborgs Konstmuseum visas egna verk.

Verken och utställningarna –som har upprepning som utgångspunkt – vävs in i avhandlingstexten som speglar deras konceptuella möjligheter. Verken är bland annat en filmad förbannelse, en essäsamling om matingredienserna i en tonfisksås som smugglats in i Leninbiblioteket och kontrafaktisk arkeologi som spekulerar kring en svensk ambassad till Ryssland 1673.

"Kitet", Dokumentationsdetaljer ur Erich P.
Andreas Gedin, "Kitet", Dokumentationsdetaljer ur Erich P., 2009 © Andreas Gedin

Andreas Gedin

Född 1958 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2006– doktorand i fri konst vid Konsthögskolan Valand/PhD programme, Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg
1987 Fil. kand. i litteraturhistoria och filosofi/B.A. in Literature and Philosophy
1981–83 Medborgarskolans målarskola

Separatutställningar i urval

2006 Omtagning av ett gammalt hus/Retake of an Old House, Moderna Museet, Stockholm
2002–2003 More and More, Liljevalchs konsthall, Stockholm
2000 Taking Over, Bildmuseet, Umeå

Grupputställningar i urval

2010 Svensk Konceptkonst, Kalmar Konstmuseum, Kalmar
2007 Matters and Memory, Moscow Biennial, Moskva/Moscow [RU]
2005 The 33th La Rochelle International Film Festival, La Rochelle [FR]

Bibliografi i urval

Sebastian Johans, Äkta falska äkta kopior, Uppsala Nya Tidning, 07-15-06.
Claire Doherty, Lars O Ericsson, Pia Kristofersson, Caoimhín Mac Giolla Léith, Mats Stjernstedt, Niclas Östlind, Andreas Gedin, Gävle konstcentrum, 2001.
Daniel Birnbaum & Jan-Erik Lundström, Taking over, Bildmuseet, 2000.

Mer om utställningen