Sommar

Jens Fänge, Sommar, 2009 © Jens Fänge. Courtesy of Galleri Magnus Karlsson, Stockholm

Jens Fänge

Rummet i Jens Fänges senare målningar har förtätats. Omtagningar av scenerier och färgernas likartade ljussättning tycks peka ut ett mer avgränsat område än någonsin tidigare. Ledtrådarna till en sammanhängande berättelse har blivit fler utan att tvetydigheten i dem har minskat.

Målningarnas plats är fortfarande lika svår att lokalisera. Deras innehåll är lika beslöjat och ändå lika tydligt redovisat som alltid. Föremålens glansdagrar fäster objekten i målningens rumslighet, intill de förrädiskt överlappande färgplan som svävar likt kristaller i en egen dimension. I Fänges målningar samsas illusion med abstraktion. Realismens perspektiv existerar ihop med drömmens. Och bildar ett slags metafysisk saklighet.

Målningarna hålls samman av en motsägelsefull logik. Motivet från en bild uppträder som en detalj i en annan. Eller är det tvärtom? För var börjar och slutar en målning? Är det verkligen i kanten av duken trots den uppenbara anspelningen på en fortsättning utanför – eller bortom – målningen? Jens Fänges distinkta utsnitt spär på målningarnas förvirrade kronologi. Tiden i bilderna är avstannad och ändå pågående.

I målningen Sommar (2009) håller några människogestalter på att klättra in i en skulptur som påminner om ett kranium. Kanske på väg till en annan bild? Den väldiga lekskulpturens ögonhålor är samtidigt lockande och avgrundsdjupa. Även om inga färgburkar syns till tycks skulpturen vara nymålad. Ett lager av vit färg samlar sig i droppar nere vid marken. Var den inte randig tidigare?

Jens Fänge

Född 1965 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

1989–94 Konsthögskolan Valand/Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg
1987–89 Hovedskous Målarskola, Göteborg/Gothenburg

Separatutställningar i urval

2009 En lång ljus vecka, Galleri Erik Steen, Oslo [NO]
2009 Blänk och strålar, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm
2006 Maison du peuple, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm

Grupputställningar i urval

2009 Samtidigt, Borås Konstmuseum, Borås
2008 Carnegie Art Award, Kiasma, Helsingfors/Helsinki [FI]
2007 Painting, Space, and Society, Göteborgs Konsthall, Göteborg/Gothenburg

Bibliografi i urval

Jerker Virdborg, Jens Fänge, Blänk och strålar (utst.kat./exh. cat.), Galleri Magnus Karlsson, 2009.
Gertrud Sandqvist, Jens Fänge – Profane illuminator, Langenskiölds Förlag, 2005.
Christian Viveros-Fauné, A Dandy in the Present Tense, Langenskilds Förlag, 2005.

Mer om utställningen