Performance Arbetaren genom tiderna

Fia Backström, Arbetaren genom tiderna, 2010 Performance på Moderna Museet 2010. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Fia Backström

Fia Backströms konst rör sig mellan olika diskurser där politik, upphovsmannaskap och bilders meningsskapande förmåga diskuteras. De arbetsmetoder och medier hon väljer att använda, ändras beroende på sammanhang och ämnesområde. Ibland inbegriper hon original av andra konstnärers arbeten som en del av sina verk.

Arbetaren genom tiderna är en uppbyggd miljö där en händelse äger rum. Verket innehåller flera lager av betydelser av begreppet ”arbete”. Konstnären har valt att bland annat visa målningar av arbetarkultur, i form av tavlor av Albin Amelin och Carl Alexanderson. Hon har också integrerat ett tryck av det världsberömda Saltsjöbadsavtalet från 1938. I avtalet reglerades den svenska arbetsrätten mellan Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF och Landsorganisationen, LO.

Dessa element formar verkets visuella grund tillsammans med samtida bilder av motsvarande karaktär. Elementen spelar med den fetischstatus som bilder av arbete har uppnått. Till detta lägger konstnären aspekter av både fysiskt och immateriellt arbete, där såväl hennes egen som museiarbetarens roll synas. Det sker genom en publik händelse. Händelsen äger rum i den miljö som konstnären byggt upp. Aktiviteterna dokumenteras och redigeras för att visas i en monitor som ingår i installationen.

Under händelsen riktar sig konstnären mot publiken. Bakom henne ses två museitekniker öppna packlådor med verk ur Moderna Museets samling. En utställningsintendent instruerar teknikerna hur målningarna ska hängas. Värdinnan kommenterar verken i förhållande till global ekonomi och historiska och nutida arbetsförhållanden.

Fia Backström

Född 1970 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm och Chicago [US]

Utbildning

1995 M.F.A. Fotolinjen, Konstfack/Academy of Photography, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, (Gäststudent, skulptur och måleri-inst./Visiting student painting and sculpture dept. 1995–97)
1988–92 Columbia University, New York [US] & University of Stockholm, Stockholm

Separatutställningar i urval

2009–2010 Studies in Leadership – en separatutställning i fyra delar/a solo exhibition in four parts: Studies in Leadership (Personas Abound), Columbia University, New York [US]; Studies in Leadership (A Family Affair), St Louis Contemporary Art Museum, St Louis [US]; Studies in Leadership (The Golden Voice), ICA, London [UK]; Studies in Leadership (The Review), Freize Art Fair, London [UK]
2008 That social space between meaning and speaking, White Columns, New York [US]
2007 Mmmore, Marabouparken Annex, Stockholm

Grupputställningar i urval

2010 Misty Harbor – at your leisure for 9 screens (organiserad av/organized by Nicolas Guagnini med/with Kathy Halbreich), MoMA, New York [US]
2009–2010 Lecture Performance (cur. Kathrine Jentens & Jelena Vesic), Kölnischer Kunstverein, Köln/Cologne [DE]; Muzej Savremene Umetnosti, Belgrad/Belgrade [RS]
2008 Whitney biennial (cur. Henriette Huldisch & Shamim Momin), Whitney Museum, New York [US]

Bibliografi i urval

Anthony Huberman, ”Lines in the Sand”, Flash Art, januari–februari/January–Febuary 2009: s./p. 82.
Holland Cotter, ”Who Needs Objects?”, New York Times, 2007-01-12: E39
Suzanne Hudson, Whitney biennial catalogue, 2008.

www.fiabackstrom.com

Apple
Fia Backström, Apple, 2007 (Hanging proposal for photograph by Roe Ethridge) © Fia Backström

Mer om utställningen