First Seen

Matts Leiderstam , First Seen, 2008 Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam © Matts Leiderstam / Bildupphovsrätt 2010

Matts Leiderstam

En bild är inte bara en representation av verkligheten eller en komposition av betydelsebärande element. En bild verkställer också ett spel av blickar: den avbildandes blick, som riktas mot världen, arrangerar den och förvandlar den till bild; de avbildades blickar, som utväxlas och markerar olika positioner och hierarkier; och betraktarnas blickar, som rör sig över bilderna på museets väggar enligt en mer eller mindre kontrollerad koreografi.

Matts Leiderstams konstnärskap handlar om dessa blickars historia. Sedan mer än två årtionden har han studerat, approprierat och iscensatt de metoder och teknologier med vilka konsthistoriens bildmakare har organiserat blickarnas spel. Han har i en rad verk, samlade under den övergripande titeln Grand Tour (1997–2007), undersökt de implicita eller kodade homosexuella motiven och strukturerna i klassiskt porträtt- och landskapsmåleri, från italiensk renässans, över Lorraine och Poussin, till Courbets realism.

Han har i projektet Neanderthal Landscape (2008–10) studerat Düsseldorfskolans landskapsmåleri och spårat dess inflytande över den nordeuropeiska föreställningen om den sköna naturen. Och han har experimenterat med så kallade ”Claudeglas” (efter Lorraine): de färgade linser genom vilka 1800-talets målare tittade mot världen för att den skulle redovisa sina pittoreska egenskaper.

Och svalan flög långt in i saln
Matts Leiderstam, Och svalan flög långt in i saln (detalj: Stig Åsberg (1909–1968) Kopparplåt till etsningen Näs, 1937 med provtryck som omslag), 2010 Courtesy Andréhn-Schiptjenko © Matts Leiderstam / Bildupphovsrätt 2010

Med Och svalan flög långt in i saln närmar sig Leiderstam för första gången ett delvis självbiografiskt material. Utgångspunkten är den svenske grafikern och tecknaren Stig Åsberg – Leiderstams morfar – som bland annat illustrerade diktsamlingar av Ekelöf och Edfelt. Det är en egenartad blick Åsberg har lämnat i arv: hans illustrationer av idylliska landskap blottlägger den romantiska bild av naturen som lever kvar i hjärtat av den svenska modernismen.

FÖRTECKNING ÖVER SEXTIOFEM KOPPARPLÅTAR OCH ETT FOTOGRAFI AV STIG ÅSBERG (1909–1968) (pdf)

Matts Leiderstam

Född 1956 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2002–2006 Fil.dr., Konsthögskolan i Malmö/Ph.D., Malmö Art Academy, Malmö
1986 Royal College of Art, The Printmaking Department, London [UK]
1984–1989 M.A, Konsthögskolan Valand/Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg
1977–1981 Fil.kand. Konstfack/B.A, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm
1974–1977 Krukmakarlärling/Pottery apprentice, Rörstrands AB, Lidköping

Separatutställningar i urval

2010 Matts Leiderstam, Grazer Kunstverein, Graz [AT]
2010 Seen from Here, Malmö Konstmuseum, Malmö
2010 Seen from Here, Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf [DE]

Grupputställningar i urval

2010 Attitude and Canon, x-bit – Akademie der Bildende Künste, Wien/Vienna [AT]
2010 Parkliv, Marabouparken, Sundbyberg
2010 Calling Beauty, Bureau for Open Culture at Columbus College of Art & Design, Columbus [US]

Bibliografi i urval

Matts Leiderstam – Seen from Here, (texter av/texts by: Ulrike Groos, Gregor Jansen, Bettina Baumgärtel, Maria Lind, Friedemann Malsch & Dieter Roelstraete, & ett samtal mellan/a conversation between Matts Leiderstam, Jari Ortwig & Christoph Benjamin Schulz), Düsseldorf Kunsthalle, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, 2010.
Matts Leiderstam – Nachbild/After Image (texter av/texts by: Anja Casser & Wolfgang Ullrich), Badischer Kunstverien, Argobooks, Berlin, 2010.
Lucy Flint (red./ed.), View (text av/by: Lynne Cooke, & ett samtal mellan/a conversation between Matts Leiderstam & Peggy Phelan), Minetta Brook, New York 2004.

www.mattsleiderstam.com

Mer om utställningen