Digitala utskrifter av teckningar, texter och kontrakt monterade på bord

Johan Tirén, Drawings Made From Collected Descriptions, No. 6, 2007– Digitala utskrifter av teckningar, texter och kontrakt monterade på bord © Johan Tirén

Johan Tirén

I projektet Drawings Made From Collected Descriptions, som pågått sedan 2007, utför Johan Tirén teckningar enligt beskrivningar insamlade från köparna av verken. Konstnär och köpare träffas aldrig utan uppdraget förmedlas av en mellanhand. Säljare av den första sviten teckningar är konstnären Mia Rosasco och av den andra curatorn Niklas Östholm. Säljarens sökande efter köpare sker oberoende från konstnären. Uppgörelsens olika steg regleras i två kontrakt; ett mellan konstnär och säljare och ett mellan konstnär, köpare och säljare.

Verket består av kontrakten, köparnas beskrivningar av teckningarna och utskrifter av digitala kopior av konstnärens bilder. Teckningarna visas inte i original, men bilden är heller inte huvudsaken här. Regleras den konstnärliga friheten av kontraktet? I projektet detroniseras begrepp som autenticitet och intention samtidigt som köparen flyttas upp på en nivå jämbördig med konstnären. Ändå är teckningen ofrånkomligt ett resultat av Johan Tiréns tolkning.

Johan Tiréns konst bottnar i ett starkt intresse för samhällsfrågor. Flera av hans tidigare verk har ägt rum utanför konstinstitutionens ramar. Här vill han undersöka sitt eget fält. Ett syfte med projektet är att ringa in de förväntningar och värderingar som till stor del karaktäriserar och kategoriserar konstlivet i dag. Johan Tirén undersöker relationen mellan ekonomiskt och konstnärligt värde. Hur påverkar projektets tre parter varandra? Om vi vet att köparen är en känd aktör inom konstvärlden – ser vi då annorlunda på teckningen? Och på beskrivningen av den? Johan Tiréns projekt tvingar oss att ställa nya frågor kring konstverkets position. Och kring konstnärens.

Johan Tirén

Född 1973 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2003–2004 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
1989–2003 Danske Kunglige Konstakademi/Royal Danish Academy of Fine Arts, Köpenhamn/Copenhagen [DK]

Grupputställningar i urval

2009 There is No Audience /An Exhibition about Public Imagination, Montehermoso, Vitoria-Gasteiz [ES]
2009 Labyrint 09, Botkyrka Konsthall, Botkyrka
2009 Open Encouragement, Marabouparken Annex, Sundbyberg
2008 Ours: Democracy in the Age of Branding, Parsons The New School for Design, New York [US]
2008 The Unfair Fair, 1, 1 Projects, Rom/Rome [IT]
2007 Those Who Control the Past Command the Future – Those who Command the Future Conquer the Past, Overgaden – Institut for samtidskunst/Institute of Contemporary Art, Köpenhamn/Copenhagen [DK]

Bibliografi i urval

Christian Hillesø, Kate Steinmann, Johan Tirén, ”Democracy, Economy, and Power”, Fillip #10, 2009.
Tone Olaf Nielsen, ”Reality under the Influence”, A Guide to the Exhibition Those Who Control the Past Command the Future – Those Who Command the Future Conquer the Past (utst.kat./exh.cat.), Overgaden, Köpenhamn/Copenhagen, 2007.
Frans Josef Petersson, ”Freedom and Self-Instrumentalization”, Framework, juni/June 2007.

www.johantiren.com

Mer om utställningen