The Lake

Karl Larsson, The Lake, 2009 © Karl Larsson

Karl Larsson

I litteraturteorin är ”paratexterna” de texter som omger – som befinner sig utanför, men är väsentliga för – det litterära verket: titel, författarnamn, förord osv. Man skulle kunna säga att Karl Larsson i sitt arbete som konstnär intresserar sig för motsvarande fenomen: det ”parakonstnärliga”, det som äger rum vid sidan om konstverket självt, men som samtidigt utgör ett villkor för dess möjlighet och funktion. Under vilka förutsättningar kan det konstnärliga arbetet inledas?

Hur börjar ett konstverk betyda någonting för en betraktare? Hur cirkulerar dess mening, understödd av vilka berättelser? Hos Larsson korsas en institutionskritisk medvetenhet som rör konstverkets materiella och ideologiska betingelser med en poetisk reflektion som rör det konstnärliga skapandets existentiella och emotionella förutsättningar.

Med sina senaste projekt närmar sig Larsson konstnärsanekdoten som en sådan parakonstnärlig berättelse. Installationen The Lake tar sin utgångspunkt i en historia om den belgiske konstnären Marcel Broodthaers, som 1944 – 20 år innan han inledde sin konstnärliga karriär – ska ha fått i uppgift av den belgiska motståndsrörelsen att leverera ett paket till en adress i Bryssel, Rue de la Vallée. Ivrig att fullfölja sitt äventyrliga uppdrag ska den unge poeten ha tagit fel på gata och istället lämnat paketet på Rue du Lac. Försändelsen nådde aldrig fram, paketet fick aldrig tjäna sitt ursprungliga syfte, men cirkulationen riktades om: historien om detta misstag fick en grundläggande roll när Broodthaers sedan skulle formulera sin konstnärliga identitet.The Lake antyder att denna anekdot ännu inte är helt fullbordad och uttömd: att dess element skulle kunna arrangeras om och sättas i omlopp på nytt.

Karl Larsson

Född 1977 i Kristianstad
Bor och arbetar i Stockholm och Bryssel [BE]

Utbildning

2004–2005 Konstfack/University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm
1999 Lunds universitet/Lund University, Lund
1998 Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm

Separatutställningar i urval

2010 Parrot, Index Foundation, Stockholm
2010 Form/Force, NAK, Aachen [DE]

Grupputställningar i urval

2010 A travers l’histoire, Passerelle FAC, Brest [FR]
2010 Y, Ystad Konstmuseum, Ystad
2009 Maelstrom Editions (Karl Holmqvist), Maelstrom Editions (John Giorno), Komplicariat, Komplot, Bryssel/Brussels [BE], Maastricht [NL]

Bibliografi i urval

Helena Eriksson, ”Läsa Nightsong,”OEI, 2010: s./pp. 48–50.
Kristofer Folkhammar, ”Dikter från spelvärlden”, Aftonbladet, 2009-12-06.
Jonas Magnusson, ”Nya former, nya format…”, OEI, 2008: s./pp. 37–38.

Mer om utställningen