(Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories

Föreningen JA!, (Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories, 2010 © Föreningen JA! Video still 6 min, teach-in, performance 45 min, Equality-Diversity Agreement,contract 10 pages, part of Making ourselves visible: a day-long project in feminist space making, Elisabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum, New York, 2010. The project was performed in collaboration with Hong-An Truong and Tressa de Andrade

Föreningen JA!

Föreningen JA! är en grupp konstnärer verksamma i Sverige och USA som arbetar för en mer heterogen och jämlik konstvärld.

Föreningen JA! bildades 2005 av Malin Arnell, Johanna Gustavsson, Line S. Karlström, Anna Linder och Fia-Stina Sandlund i samband med utställningen Konstfeminism – Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till i dag. När utställningen invigdes genomförde Föreningen JA! verket Presskonferens/ Performance i vilket de presenterade könsuppdelad statistik vid de institutioner som stod bakom utställningen. I slutet av presskonferensen erbjöds institutionerna att skriva under Föreningen JA!s JämlikhetsAvtal. Samtliga institutioner avböjde.

Idag drivs föreningen i huvudsak av Åsa Elzén, Johanna Gustavsson och Malin Arnell med tillfälliga arbetsgrupper knutna till specifika projekt. Avtalet i sig har omformulerats och omförhandlats och existerar i ett flertal versioner med syftet att öka den sociala mångfalden inom konstfältet.

I sina verk laborerar Föreningen JA! med fiktion, iscensättningar och performance och på senare tid har man tagit avstamp i Augusto Boals forumteater där fiktion används som ett sätt att förbereda sig inför framtiden. En grundtanke är att öva sig på en viss situation och därigenom få erfarenheter och kunskaper som sedan kan användas i en framtida ”verklig” situation. Genom sin verksamhet agerar Föreningen JA! utifrån frågeställningar kring hur vi kan benämna och använda oss av identitetskategorier (kön/genus, etnicitet/ras, sexualitet och klass) i ett emancipatoriskt, frigörande syfte utan att återigen reproducera de rådande diskriminerande maktordningarna. För Modernautställningen gör Föreningen JA! en intervention i utställningens struktur som utgår från dessa frågor.

Forskning pågår!

Föreningen JA!

Bildades 2005 av Johanna Gustavsson, Malin Arnell, Fia-Stina Sandlund, Line S Karlström & Anna Linder. Drivs idag av Åsa Elzén (sedan 2008), Malin Arnell & Johanna Gustavsson med tillfälliga arbetsgrupper knutna till specifika projekt. Verksamma i Sverige och USA.

Projekt, performance, utställningar

2010 (Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories, teach-in, performance på/at Making ourselves visible: a day-long project in feminist space making, Elisabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum, New York [US]
2009 Feminist lines of flight in art and politics, del av projektet/part of the project How Do We Go On From Here?, initierat av/initiated by Faith Wilding & Kate Davis, Centre for Contemporary Arts (CCA), Glasgow [UK]
2009 När helvetet frös över – en iscensättning i 4 delar, del av utställningen/part of the exhibition A Space on the Side of the Road (cur. Kajsa Dahlberg & Henrik Andersson), Röda Sten, Göteborg/Gothenburg
2009–pågående/ongoing JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare), Röda Sten, Göteborg/Gothenburg
2008 Privilege Walk/Symposium – Feminist and intersectional aspects of contemporary art, Lilith Performance Studio, Malmö.
2008 The Name of This Association Shall Be Transmission, en del av utställningen/part of the exhibition Moot Points: Exercises in Self Organization, Discourse and Collaboration (cur. Kathryn Elkin), Transmission Gallery, Glasgow [UK]

Bibliografi i urval

Sinziana Ravini, ”The Last Temptation of Socio-Romanticism”, Site #28, 2009.
Dan Jönsson, ”Kritik och konservatism – samtidskonstens alternativa teater”, Hjärnstorm #88–89, 2006.
Nina Lekander, ”Konstfeminism”, Ordfront #01/06, 2006.

www.foreningenja.org

Mer om utställningen