Swedenborgs lusthus

Leif Elggren, Swedenborgs lusthus, 2005–2010 © Leif Elggren

Leif Elggren

Leif Elggren har aldrig kunnat bortse från likheten mellan den spiralformade linjen i Claude Mellans (1598–1688) grafiska blad Veronicas svetteduk och en spelbar skiva. Att komma åt dolda betydelser och locka fram ljud från materiella och immateriella fenomen är ett av Leif Elggrens konstnärliga huvudspår.

I verket The Sudarium of St Veronica har han överfört Mellans bild till en kopparplåt och därigenom åstadkommit en skiva som fungerar som ett ljudspår av bilden. Inspelningarna är gjorda på tre olika sätt. Den första avspelningen gjordes på en skivspelare med avstängd motor och genom att konstnären snurrade skivtallriken för hand under nålen. Den andra utfördes genom att spela den på grammofonen i 33 varvs hastighet och den tredje genom att föra nålen för hand över den stillaliggande plåten. De tre olika metoderna avlockade Mellans bild en ny dimension: de visade på något dolt ljudande.

I ljud- och textverket Swedenborgs lusthus samarbetar Elggren med den amerikanske professionelle spökjägaren och ljudkonstnären Michael Esposito och den kristne mystikern och filosofen Emanuel Swedenborg (1688–1772). Swedenborgs lusthus finns bevarat på Skansen. Tillsammans med Michael Esposito gjorde Elggren ljudupptagningar i det lilla rum där Swedenborg hade direktkontakt med andar och avlidna. Esposito tog med sig materialet hem till Chicago och vaskade fram 100 korta ljudupptagningar av röster från den andra sidan. Elggren bearbetade dem till ett enda ljudspår på 51 minuter. När verket gavs ut som CD följde en text av Elggren med som beskriver hur religion och samhälle är sammankopplade i maktstrukturer av traditionell ordning och värdegrund, ett tema han ofta återkommer till och som också är aktuellt i The Sudarium of St Veronica.

Leif Elggren

Född 1950 i Linköping
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

1975–1980 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

2010 Martin Bryder Gallery, Lund,
2010 NK Berlin & Tochnit Aleph, Berlin [DE]
2010 Gallery Niklas Belenius, Stockholm,

Grupputställningar i urval

2010 Exquisite_Code, E:vent Gallery, London [UK]
2010 Det Främmande Fäderneslandet, Peace & Love, Borlänge
2010 Cash Is King, Nationalgalleriet, Stockholm

Bibliografi i urval

Physiological Frequencies, Gallery Niklas Belenius, 2010.
Genealogy, Firework Edition, 2005.
Death Travels Backwards (DVD), Errant Bodies, 2010.

www.leifelggren.org

Mer om utställningen