Bexells stenar – ett undangömt monument

Book & Hedén, ETT GODTT SAMVETE ÄR BÄTTRE ÄN TVÅ WITTNEN, 1989–2010 Bexells stenar – ett undangömt monument 1–75

Book & Hedén

Godsägaren, prästsonen och riksdagsmannen Alfred Bexell (1831– 1900) lät under slutet av 1800-talet några stenhuggare hugga in sentenser och namn på stenar och klippor i skogarna som tillhörde Bexells säteri Torstorp i Halland.

På de stenar som än så länge är upptäckta har man nu funnit över 550 namn från både Sverige och avlägsna delar av världen och historien. Här framträder rebelledare, kvinnliga författare, indianer, journalister, forskare, framsynta jordbrukare och franska revolutionärer sida vid sida som jämlika karaktärer i Bexells fragmentariska historia, nedtecknad mitt ute i skogen.

1989 påbörjade Book & Hedén sitt arbete med kartläggning och dokumentation av Bexells livsverk vilket resulterat i verket Bexells stenar – ett undangömt monument. Inför Modernautställningen 2010 har konstnärerna återupptagit sitt omfattande och metodiska arbete med detta projekt, huvudsakligen genom att studera det stora material av negativ och ljudupptagningar som de har haft arkiverat. Resultatet av detta återbesök har blivit en fotografisk serie som nu, i långt större omfattning än tidigare, överför Bexells arbete till konstinstitutionen. Därmed framstår både gåtfullheten i Bexells handlingar och Book & Hedéns fotografiska efterforskningar i ett helt nytt ljus. Genom att presentera denna mängd med dokumentära bilder för publik överför de stora delar av ”upphovsmannaskapet” till betraktaren, den som finner. Om man inom den samtida lyriken ofta arbetar med ”found poems”, så kan vi säga att Book & Hedén både tangerar denna tradition och sammanför den med en dokumenterande estetik som känns igen från konceptkonstens tradition. I deras fall är konstnären inte den som konstruerar världen utan den som upptäcker den.

Bexells stenar – ett undangömt monument
Book & Hedén, DE ÖFVERTYGELSER SOM TIGA ÄRO HVARKEN UPPRIKTIGA ELLER DIUPA HVAD DEN ALLMÄNNA MENINGEN ICKE VINNER ÄR HON HELLER ICKE VÄRD, 1989–2010 Bexells stenar – ett undangömt monument 1–75

Texter av konstnärerna

Bexells stenar

Ett undangömt monument. Bexells stenar.

Ingrid Book

Född 1951 i Malmö
Bor och arbetar i Oslo [NO]

Utbildning

1972–75 Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Olso [NO]
1975–79/81–82 Statens Kunstakademi, Oslo [NO]

Carina Hedén

Född 1948 i Mora
Bor och arbetar i Oslo [NO]

Utbildning

1986 Jan van Eyck Akademie, Maastricht [NL]
1969–74 Konstvetenskap/Art History, Lunds universitet/Lund University; Université de Vincennes, Paris [FR]

Separatutställningar i urval

2008 Militære landskap/Military Landscapes, Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall, Bergen [NO]
2007 Geschichten für leere Schaufenster/Stories for empty shop windows, Salzburger Kunstverein, Salzburg [AT]; Kunstnernes Hus, Oslo [NO]
2003 Midlertidige utopier/Temporary Utopias, Museet for Samtidskunst, Oslo [NO]

Grupputställningar i urval

2006 Post Nora, Today Art Museum, Beijing [CN]
2004 26a Bienal de São Paulo, São Paulo [BR]
2004 3rd Berlin Biennale for Contemporary Art, Berlin [DE]

Bibliografi i urval

Susanne Ø. Sæther, ”Vet vi hva sted betyr?”/”Do we know what place means?”, Posisjoner i Nordisk fotografi-II /Positions in Nordic Photography-II (utst.kat./exh. cat.), Preus Museum, Horten 2009.
Ekaterina Degot, ”På leting etter restene av det moderne”/”Looking for the debris of modernity”, Militære Landskap/Military Landscapes, (utst.kat./exh. cat.), Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall, 2008.
Anne Karin Jortveit, ”Steder og tilstedeværelser”/”Places and Presence”, Midlertidige utopier/Temporary Utopias, (utst.kat./exh. cat.), Museet for Samtidskunst, Oslo 2003.

Mer om utställningen