Cine-scope

Alexander Gutke, Cine-scope, 2008 Stillbild från video © Alexander Gutke

Alexander Gutke

Cine-scope beskriver en resa genom en 16 mm-filmremsa. I en hypnotiserande, svart-vit loop rusar korn av damm och skräp och långa repor emot och förbi betraktaren, likt träd längs vägrenen i en enformig road movie. Det är en kameraåkning genom filmmaterialet självt, en film som berättar om film.

Ett återkommande tema i Alexander Gutkes konstnärskap är utforskandet av de inneboende tekniska och mekaniska processerna hos mediet han använder. Cine-scope är inget undantag, men resan som verket berättar om är samtidigt mystisk och naturligtvis osannolik. Filmen innehåller, förutom skannat filmmaterial, också digitalt animerade repor och märken för att skapa illusionen av en rumslighet som knappast kan utvinnas ur en millimetertunn, genomskinlig celluloidremsa.

Samtidigt är uppfattningen av filmmaterialet som ett tredimensionellt rum inte främmande. Parallellt med det abstrakta måleriets genomslag i Västeuropa var 1920-talets experimentfilmare upptagna med att utforska filmmediets spatiotemporala egenskaper, vad cinematografin kunde göra med den tvådimensionella ytan. Föregångare inom experimentfilmen fokuserade i sina abstrakta animationer på att gestalta kamerans, filmmaterialets och projektionsytans karaktärer och möjligheter snarare än att förföra med narrativt flöde och föreställande bilder. Cine-scope återvänder till den abstrakta konstens pionjärer, men sträcker sig sedan över en historia där tron på absoluta bildmässiga strukturer vittrat sönder för länge sedan, där abstraktionen har övergivit absoluta sanningar och hängivit sig åt paradoxer. I Cine-scope blir bildytan det rum som finns mellan film och betraktare, utrymmet där bilden kan tänkas ske.

Alexander Gutke

Född 1971 i Göteborg
Bor och arbetar i Malmö

Utbildning

1996–2001 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö

Separatutställningar i urval

2009 Museum of Contemporary Art, Detroit [US]
2009 Culturgest, Porto [PT]
2008 Galerija Gregor Podnar, Berlin [DE]

Grupputställningar i urval

2010 Under Destruction, Museum Tinguely, Basel [CH]
2009 La Preuve Concrète’, Centre Européen, Actions Artistiqueset Contemporaines, Strasbourg [FR]
2007 Die Wörter, Die Dinge, Kunstverein Düsseldorf [DE]

Bibliografi i urval

Brian Scholis, ”Disassembly Instructions”, Alexander Gutke, Culturgest, Lissabon/Lisbon, 2010.
Bettina Klein,”Devices, Loops and Slices of Time ¬¬¬– Interview with Bettina Klein”, Alexander Gutke, Culturgest, Lissabon/Lisbon, 2010.
Helena Selder, ”Tingens mekaniska melankoli – intervju med Helena Selder”, Varför blev du konstnär? 2010.

Mer om utställningen