Las Casas is Not a Home

Runo Lagomarsino, Las Casas is Not a Home, 2008–2010 © Runo Lagomarsino/Elastic, Malmö. Foto: Terje Östlind.

Runo Lagomarsino

Med sina installationer, skulpturer, bilder och filmer vill Runo Lagomarsino framställa andra sätt se på historiska, politiska och kulturella maktförhållanden. Utgångspunkten för hans konstverk är ofta den latinamerikanska samtidens koloniala arv: de spår av våld och dominans man kan finna i en kartas gränsdragningar, i en tapets ikonografi eller i dokumentationen av en fotbollsmatch. Lagomarsinos konstnärskap är på ett fundamentalt plan inskrivet i ett kritiskt, postkolonialistiskt projekt.

Men han strävar inte i första hand efter att berätta andra historier, efter att avslöja dolda sanningar eller efterkonstruera nya historiska narrativ ur de koloniserades perspektiv. Hans konstellationer av objekt syftar snarare till att berätta samma historier på andra sätt, till att blottlägga konfliktfyllda beroenderelationer och komplexa politiska skeenden utan att reducera deras ofrånkomliga mångtydighet. Las Casas Is Not a Home utgör på så vis ett stort, rumsligt montage av funna bilder, bearbetade kartor, collage, texter, teckningar och föremål, där en mängd historier korsas, tar spjärn mot och lyfter fram varandra.

Verkets titel är en ordlek: ”Las Casas” är inte bara ”hem” på spanska, utan hänvisar också till den spanske dominikanerprästen Bartolomé de las Casas, som på 1500-talet var en av de första att motsätta sig koloniseringens våld. Ett hem som inte är ett hem eftersom dess ursprung är splittrat i antagonism och polemik. Denna motsägelsefulla spänning kännetecknar sedan installationens olika delar, exempelvis de fotografier av en 1800-talstapet som Lagomarsino påträffade i en restaurang utanför Basel, och som visar motiv från den franske upplysnings¬författaren Marmontels roman om förstörelsen av inkakulturen och kolonisatörernas religiösa fanatism. Lagomarsinos mål är att skapa problem, att visa hur till synes oskyldiga bilder och objekt genomkorsas av politiska kraftlinjer och ständigt bör bli föremål för omtolkningar och kamp.

Runo Lagomarsino

Född 1977 i Malmö
Bor och arbetar i Malmö och São Paulo [BR]

Utbildning

2008 Whitney Independent Study Program, New York [US]
2003 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
2001 Konsthögskolan Valand/Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg

Separatutställningar i urval

2010 Horizon (Southern Sun Drawing), Elastic, Zoma Maco, Mexico City [MX]
2010 LAS Casa is Not a Home, Elastic, Malmö
2007 Those who control the past command the future – those who command the future conquer the past, Index Overgaden, Köpenhamn/Copenhagen [DK]

Grupputställningar i urval

2009 Report on Probability, Kunsthalle Basel, Basel [CH]
2009 Panorama de Arte Brasileira, Museu De Arte Moderna, São Paulo [BR]
2008 Annual Report: A Year in Exhibitions, The 7th Gwangju Biennale, Gwangju [KR]

Bibliografi i urval

Quinn Latimer, ”Report on Probability”, Frieze, oktober/October 2009.
Thomas Millroth, ”Svindlande resa längs väggen”, Sydsvenska Dagbladet, februari/February 2010.
Gigiotto Del Vechio, Mousse Magazine #24, 2010.

www.runolagomarsino.com

Mer om utställningen