Hur offentligt är ett offentligt museum?

Marysia Lewandowska, Hur offentligt är ett offentligt museum?, 2010 © Marysia Lewandowska

Marysia Lewandowska

I sitt bidrag till Modernautställningen 2010 riktar Marysia Lewandowska uppmärksamheten mot Moderna Museets logotyp som skapades med hjälp av Robert Rauschenbergs handstil, vilket han frikostigt gav sitt medgivande till. Gåvan, som enligt gåvoekonomins principer måste förbli satt i omlopp, utgör grunden för merparten av de kulturella transaktioner som museer ägnar sig åt.

Lewandowskas projekt med titeln Hur offentligt är ett offentligt museum? introducerar givandets olika aspekter genom att undersöka frikostigheten som den kommer till uttryck i samtida sätt att bidra till vår offentliga egendom. Hon anmodar alla dem som deltar i skapandet av utställningen att skänka bort de kulturella produkter som förekommer i denna katalog, i form av bilder, texter, översättningar eller formgivning, genom att medge fri användning av dem i framtiden och ge sitt samtycke till att dela rättigheterna till verket med användarna genom Creative Commons-licenser.

Hennes projekt blir en del av de processer som påverkar både institutionen och publiken i stort. Det ger möjlighet till reflexion genom att idéerna sprids ut på ett antal åtskilda men relaterade möten, först i katalogen, sedan med hjälp av den dubbelsidiga affisch som ges till utställningsbesökarna.

Lewandowska har i sin konstnärliga verksamhet under många år utforskat frågor om offentlig generositet knuten till museer, vilket fått sin tydligaste formulering i filmen Museum Futures: Distributed som hon (tillsammans med Neil Cummings) gjorde till Moderna Museets femtioårsjubileum 2008.

Projektet möjliggör en vidare diskussion om alla kulturskapares ansvar att beakta sin egen position i den kunskapsekonomi som ständigt förändras till följd av nätverkskulturen och det hot som utgörs av de immateriella rättigheternas regimer.

Marysia Lewandowska

Född 1955 i Szezecin, Polen
Bor och arbetar i London och Stockholm

Utbildning

1981 Fil.lic. i konstvetenskap vid universitetet i Warszawa

Utställningar och projekt

www.marysialewandowska.com

Mer om utställningen