Din trygghet är inte min trygghet

The New Beauty Council, Din trygghet är inte min trygghet, 2010 © The New Beauty Council. Framträdande, Stockholm växer! Hur ska Stockholm Gestaltas? – ett seminarium i samarbete mellan Färgfabriken och Stockholms stadsbyggnadskontor.

The New Beauty Council

Vad definierar begrepp som ”offentlighet”, ”skönhet” och ”fulhet”? Kan definitionerna omförhandlas? Vilka faktorer påverkar vår mentala och kroppsliga upplevelse av arkitekturen och staden? Vem bestämmer och vem har tolkningsföreträde?

The New Beauty Council (NBC) är ett nytt slags skönhetsråd som iklär sig många kostymer. Det är en undersökande verksamhet, besläktad med forskarens, som ställer utmanande frågor om arkitektur. Det är också en aktör som konkret och konstruktivt vill påverka planeringen och politiken bakom stadsbilden genom att föra en dialog och förhandla med dem som avgör hur staden ska se ut. NBC är också, och främst, ett konstprojekt som genom iscensatta situationer som öppna samtal, stadsvandringar och performance vill ge nya perspektiv på vår byggda miljö.

Experimenten med iscensättningar, kostymbyten och förklädnader öppnar dörrar för förskjutningar av identiteter och roller, för temporära fickor av fiktion i verkligheten. Med idén om karnevalen som konstnärlig strategi sällar sig NBC till en tradition där konstnärer sedan andra halvan av 1900-talet använder den egna kroppen som verktyg och offentligheten som spelplats för att förstå och ifrågasätta omvärlden.

NBC påminner om att estetik är politik, att förklädnad ger makt, och om hur bägge kan brukas eller missbrukas när vår fysiska omgivning ges form. Det visar också att små perspektivskiftningar kan förändra staden inför våra ögon, och ge den en ny kostym som fler kan uppskatta.

På Modernautställningen bjuder The New Beauty Council in representanter för olika områden – konstvetare, arkitekter, psykologer och marknadsförare – till ett öppet samtal om det offentliga rummet och det visuellas makt.

Annika Enqvist

Född 1975 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2009 Konstfack/University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm
1999 Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm

Thérèse Kristiansson

Född 1981 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2009 Konstfack/University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm
2006 Arkitekturskolan, KTH /Royal Institute of Architecture, Stockholm
2003 Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm

The New Beauty Council

Separatutställningar i urval

2009 Safe Slut – A Carnival through Valla Torg, Centre for Contemporary Arts, Glasgow [UK]; Studio 44, Stockholm; LaDIY fest Berlin [DE]
2009 Ändrade Perspektiv, Stockholms Stadmuseum, Stockholm
2008 To Launch an Institution – The Sotry and Idea behind NBC, Gävle Konstcentrum, Gävle

Grupputställningar i urval

2010 Knitting House, Husby Konsthall, Stockholm
2010 Att hitta hem, Konstfrämjandet, Stockholm
2009 Osynliga Rum – Kroppar som skapar rum och rum som skapar kroppar, Kulturfestivalen, Stockholms Stadsmuseum, Stockholm

Bibliografi i urval

Elisabeth Näslund, ”Allas rätt till rummet”, Arkitekten, mars/March 2010.
Tirdad Zolghadr, ”Top Ten”, Artforum, January 2010.
Erik Laquist, ”Osynliga rum: Stadsvandring som performance”, Dagens Nyheter, 2009-03-08.

www.newbeautycouncil.org

Mer om utställningen