Thought-Form

Christine Ödlund, Thought-Form, 2009 Animation, videoinstallation © Christine Ödlund

Christine Ödlund

Thought-Forms är skulpturala formationer som animerats med små vågrörelser. De utstrålar magisk realism och tankarna dras till det övernaturliga. När man går runt skulpturerna vaknar man dock snabbt upp ur sina fantasier eftersom baksidan tydligt redovisar den konstruktion och det material som skulpturerna är gjorda av. Dessa två motstridiga sidor av samma skulpturala form kan måhända hänvisa till forskningens båda sidor: stunder av eufori när ny kunskap träder fram ur perioder av hårt och enträget arbete.

Verkstiteln är hämtad från en bok med samma namn, skriven av den klärvoajanta teosofen Annie Besant och hennes följeslagare C.W. Leadbeater, 1901. Annie Besant ansåg sig ha den ovanliga förmågan att uppleva ljudvågors färger och former och i hennes bok finns illustrationer av svampliknande formationer där musik transformerad till färg och form strömmar ut ur kyrkobyggnader.

Christine Ödlund intresserar sig för ekologisk kemi och hur växter kommunicerar med varandra. Hennes konst pendlar ofta mellan makro- och mikronivå och kring hur vitt skilda fenomen visuellt överlappar varandra, vilket kommer till uttryck i abstrakta animationer, teckningar, skulpturer och musik. I hennes konst sker det korskopplingar enligt en logik som inte är accepterad inom den naturvetenskapliga forskningen. 2008 kom hennes första komponerade musik ut på CD, med titeln Phenomena.

Från början arbetade Ödlund huvudsakligen med en videokamera men hon har nu utvecklat sitt konstnärskap i nya riktningar. I sina animerade bilder och i ljudkompositioner formulerar hon det som forskare och klärvoajanta vet, men som vi andra har svårt att förnimma.

Christine Ödlund

Född 1963 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2002–2004 Electroacoustic Music, EMS, Stockholm
1995–1996 Video, Kungl. Konsthögskolan/Video Department, Royal Academy of Fine Arts, Stockholm
1992–1995 Fotolinjen, Konstfack/Academy of Photography, University College of Arts, Crafts and Design Stockholm

Separatutställningar

2009 Thought-Forms, Christian Larsen, Stockholm

Grupputställningar i urval

2010 Parkliv, Marabouparken, Sundbyberg
2010 Thrice upon a time, Magasin 3, Stockholm

Diskografi

Phenomena, iDEAL recordings, 2008.

Bibliografi

Sanna Samuelsson Artlover #4, årgång /vol.1, 2010 .
Ronald Jones, Artforum, mars/March 2010.
Bruce Russell, The Wire, #306 August 2009.

www.christineodlund.se

Mer om utställningen