Tillkommande, installation med sten, gips, aluminiumskum, stål, bemålad nylon

Eva Löfdahl, Tillkommande, 2005–09 © Eva Löfdahl

Eva Löfdahl

Eva Löfdahl redovisar öppet de material hon använder i sina skulpturer. Ett exempel är det isolerande aluminiumskum hon valt till sitt verk Tillkommande (2005–09) eller på engelska Cloud to Be. Ett antal rektangulära former radar upp sig på väggen. Ur deras kroppar hänger ett flertal borrar – både verkliga och sådana som inte är det. Någon saknar helt bihang. Ett par är gjutna i gips med ett arrangemang av relativt ordinära stenar på ovansidan.

Skulpturgruppens täthet borde egentligen stå i ett direkt motsatsförhållande till sin dämpade figuration. Objektens stela kantighet har mycket litet gemensamt med atmosfäriska fenomen. Trots detta innehåller skulpturgruppen en visuell överensstämmelse. Föremålen påminner någonstans om moln – fyllda av regn och åska. Deras fysiska tyngd arbetar med en kompakt sprödhet. Som så ofta hos Löfdahl rymmer gestaltningens intensiva pregnans en gåtfull självklarhet.

Föreställer objekten egentligen något konkret? Den engelska titeln drar visserligen tolkningen i den riktningen. Men Eva Löfdahls verk riktar sig mindre mot en direkt avläsning och mer mot ett igenkännande av egenskaper. Skulpturens sammansatta materialitet fungerar som situationens katalysator. Ögat följer borrarnas vindlande linjer och riktningen i de små upphängningsanordningarna av metall. Påminnande om utsträckta armar håller de objekten en bit från väggen. Som ett framtida erbjudande bär skulpturen sig själv.

Eva Löfdahl

Född 1953 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Separatutställningar i urval

2009 π och Omkring, Lunds konsthall, Lund
2002 Interbreeding Classified, Moderna Museet, Stockholm
1993 Eva Löfdahl, Norrköpings Konstmuseum, Galleri F 15, Moss [NO], Borås Konstmuseum

Grupputställningar i urval

1995 Nordiska Paviljongen/Nordic Pavilion, Biennale di Venezia, Venedig/Venice [IT]
1995 ARS 95, Kiasma, Helsingfors/Helsinki [FI]
1993 Cocido y Crudo, Museo Nacional Centro de Arte Reinia Sofia, Madrid [ES]

Bibliografi i urval

Helena Mattson (red./ed.), Kalmar stortorg (tvåspråkig, texter av/bilingual, texts by: Adam Caruso, Catharina Gabrielsson, Mats Haglund, Eva Löfdahl), Statens konstråd, Stockholm, 2005.
Ina Blom,”The Egg Trick: Ina Blom on Eva Löfdahl”, Frieze, London, mars–april/March–April, 1996.
Gertrud Sandqvist, ”Ett subjekt är ute och handlar”, Artes 2, Helsingborg, 1989.

Mer om utställningen