eme emauto

Karolina Erlingsson , eme emauto, 2010 © Karolina Erlingsson
Performance

Karolina Erlingsson

eme emauto: titeln på Karolina Erlingssons verk hänvisar till den sokratisk/platonska idén att tänkandet utgör ett jags ljudlösa samtal med sig själv. En enkel men omstörtande idé: den implicerar att det tänkande subjektet är kluvet, att dess självnärvaro är splittrad, att jaget är befolkat av parterna i en dialog.

Erlingsson tycks sträva efter att iscensätta en sådan ljudlös, splittrad närvaro och göra den till en figur för konstverkets relation till sin betraktare. eme emauto existerar i ett flertal versioner.

Den ursprungliga versionen består huvudsakligen av en film som visar ett tomt teaterrum, i en kontinuerlig tagning med fast kamera. Filmens tre ljudspår spelar upp de atmosfäriska ljuden från detta tomma rum. Dess enda tydliga utveckling sker i den drömska, fragmentariska text som visas på en display ovanför scenen.

Verkets senaste version utgörs istället av en performance där Erlingsson själv läser upp och iscensätter denna text, som består av enkla uppmaningar och korta fraser som repeteras och permuteras, likt ekon: ”göm / göm och glöm / glöm / glöm kropp / glöm kropp som ligger / som ligger / ligger / ligger och föll / föll”. Texten antyder snarare än berättar en historia, som om den bad om att fullbordas av teaterrummets frånvarande skådespelare eller performanceverkets möjliga betraktare – precis som jaget bara kan bli sig självt när verkligheten bryter in i tänkandets inre dialog och öppnar den mot det yttre, de andra.

Karolina Erlingsson

Född 1980 i Simlångsdalen
Bor och arbetar i Malmö

Utbildning

2003–2008 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
2007 Escóla de Artes Visuais, Lissabon/Lisbon [PT]
2000–2002 Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Bohuslän
1999–2000 Halmstad Högskola, Halmstad

Separatutställningar i urval

2009 Scenario, Abandoned Gallery, Malmö
2008 Eme emauto, Gallery KHM, Malmö

Grupputställningar i urval

2010 Gråzoner, Ystad Konstmuseum, Ystad
2010 Presences-perspectives-positions, Stadsgalleriet, Halmstad
2009 MKH, Galleri Arnstedt, Östra Karup

Bibliografi i urval

3+3 (utst.kat./exh. cat.), Ahrenshoop, 2010

www.karolinaerlingsson.com

Mer om utställningen