Kumiko, Johnnie Walker & The Cute

Magnus Bärtås, Kumiko, Johnnie Walker & The Cute (Stillbild från video), 2006–2007 © Magnus Bärtås

Magnus Bärtås

Magnus Bärtås disputerade nyligen med avhandlingen You Told Me – verkberättelser och videoessäer vid Konsthögskolan Valand. Avhandlingen behandlar olika aspekter av berättandets funktion i samtidskonsten och utvecklar och diskuterar videoessän som form. För att beskriva alla former av berättelser om hur ett konstverk tillkommer, och funktionen hos detta berättande, har Bärtås skapat begreppet verkberättelse.

I utställningen presenterar Bärtås sitt forskningsprojekt. En del av detta är en längre föreläsning där han kommer att presentera begreppet verkberättelse, samt beskriva hur han arbetat med avhandlingen. Bland annat har han använt sig av pilgrimsfärder (pilgrimage) och återskapande som metod, influerad av filmaren Chris Markers arbeten. Föreläsningen kommer att ge exempel på vilken funktion några av Markers filmer har haft i skapandet av hans videoessä Kumiko, Johnnie Walker & the Cute samt frilägga processen bakom Madame & Little Boy, det senaste verket inom ramen för avhandlingen. I samtliga filmer har Bärtås på olika sätt undersökt möjligheten att undvika en dominerande berättarröst för att lämna stort utrymme för betraktarens egen reflektion och tolkning.

I förmedlandet av livsberättelser och biografier sker utbyten och förhandlingar mellan de instanser som Bärtås identifierat i videoessäns form: texten, berättaren, konstnären/författaren, ämnet och bilderna – instanser som i motsats till dominerande dokumentär praktik här exponeras som ett antal relationer och inte som en enhet.

Magnus Bärtås

Född 1962 i Jönköping
Bor och arbetar i Stockholm

Separatutställningar

2010 You Told Me, Gävle Konstcentrum, Gävle
2001 Buildings and stories, Passagen, Linköpings Konsthall, Linköping
1993 Bergtagen /The Magic Mountain, Norrköpings Konstmuseum, Norrköping

Grupputställningar

2010 The 4:th Bucharest Biennale, Bukarest/Bucharest [RO]
2009 Void of Memory”/”Platform 2009, organiserad av/organised by Samsuo – Space for Contemporary Art, Seoul [KR]
2006 Modernautställningen, Moderna Museet, Stockholm

www.magnusbartas.se

Mer om utställningen