Three Rooms: Location studies, Living Room

Jonas Dahlberg, Three Rooms: Location studies, Living Room, 2008 Courtesy Galerie Nordenhake © Jonas Dahlberg / Bildupphovsrätt 2010

Jonas Dahlberg

Minnen består av små detaljer eller brottstycken, känsloladdade ljusglimtar som etsar sig fast och skuggar det vi samtidigt glömmer. När vi sedan bearbetar våra liv, medvetet eller i drömmar, konstruerar vi en historia utifrån dessa fragment. Enskildheter läggs, lager för lager, ihop till en ny helhet.

Jonas Dahlbergs nya verk går att beskriva som en skulptural film och relaterar till denna minnets eller drömmens process. Med utgångspunkt i tidiga animationsleksaker och filmexperiment har han konstruerat en serie små tredimensionella ”filmrutor” i form av rum som ligger vägg i vägg med varandra och bildar ett horisontellt liggande hjul. När hjulet roterar matas rummen fram likt en filmremsa i en projektor och skapar illusionen av att alla enskilda ”rutor” blandas med varandra till en animation.

Den mörka intervallen mellan varje upplyst rum är en förutsättning för att detta ska uppstå. Därigenom skapas en efterbild på näthinnan och ögats minne binder ihop den med rummet som kommer efter. Både verkets teknik och dess motiv arbetar parallellt med minnet och med arkitektoniska arketyper från filmer. Vad som uppstår är rum som har tillräckligt med information för att förmedla en berättelse men ändå är så pass generella att de ger utrymme att projicera oss själva på dem. Ett annat exempel på detta är filmverket Three Rooms (2008) där ett Bergmanskt sovrum, en matsal och ett vardagsrum eroderar framför våra förstummade ögon. Allt försvinner tills dess att endast det avslöjande ljuset från ett antytt fönster återstår. Då rummen sakta töms upphör betraktarens möjlighet att projicera och det blir närmast som att bevittna sin egen död.

Jonas Dahlberg

Född 1970 i Uddevalla
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

1995–2000 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy
1993–1995 Arkitektskolan vid Lunds tekniska högskola/School of Architecture at Lund University, Lund

Separatutställningar i urval

2010 Galerie Nordenhake, Berlin [DE]
2009 Juana de Aizpuru, Madrid [ES]
2005 Invisible Cities, Moderna Museet, Stockholm

Grupputställningar i urval

2008 Western Motel – Edward Hopper and Contemporary Art, Kunsthalle Wien, Wien/Vienna [AT]
2004 The 26th Bienal de São Paulo, São Paulo [BR]
2003 Delays and Revolutions, Italienska paviljongen/Italian Pavilion Biennale di Venezia, Venedig/Venice [IT]

Bibliografi i urval

David A. Ross & Christine Van Assche, 100 Video Artists, Exit publications, 2010.
Jonas Dahlberg, Invisible Cities (utst.kat./exh. cat.), (texter av/texts by Göran Dahlberg), FRAC Bourgogne. 2004. Lisa Panting, Enclosed Space: Two films by Jonas Dahlberg, Northumbria University Fine Art Press, 2003

www.jonasdahlberg.com

Mer om utställningen