Ett eget rum/Tusen bibliotek

Kajsa Dahlberg, Ett eget rum/Tusen bibliotek, 2006 © Kajsa Dahlberg

Kajsa Dahlberg

Ett eget rum/Tusen bibliotek är titeln på Kajsa Dahlbergs verk, tillika en omarbetning av Virginia Woolfs feministiska klassiker A Room of One’s Own från 1929, i svensk översättning av Jane Lundblad 1958. I arbetet med verket har Dahlberg lånat och gått igenom samtliga upplagor av Ett eget rum som varit tillgängliga på svenska bibliotek, för att sedan studera och kopiera de kommentarer och understrykningar som läsare gjort i dessa offentliga exemplar.

Resultatet är en ny version, med manuellt transkriberade läsarkommentarer från närmare femtio års svensk historia. I utställningen presenterar Dahlberg de 121 lösa originalsidorna, som hon sedan tryckt och bundit samman till en artist’s book i tusen exemplar. En stor mängd av dessa finns nu på svenska bibliotek. Verket är alltså lika mycket ett ingrepp i bibliotekets form och klassificeringssystem, som det använder sig av läsares ingrepp i en enskild bok.

Relationen mellan det privata och det gemensamma är centralt för verket. Här skapas också en analogi till Woolfs sökande efter kvinnors representation genom litteraturhistorien. Detta kompliceras ytterligare genom att Dahlberg sätter sin signatur på Woolfs text och kompletterar den med spår från låntagarnas egna läsningar. På så sätt gör hon oss medvetna om läsningens betydelse, att receptionen och tolkningen är en integrerad del av upphovsmannaskapet. Ett eget rum/Tusen bibliotek skriver in sig i den tradition som tematiserar möjligheten för det egna subjektet att skapa sig någon form av frihet, både i förhållande till andras berättelser och till ekonomiska system.

Kajsa Dahlberg

Född 1973 i Göteborg
Bor och arbetar i Malmö och Berlin [DE]

Utbildning

1998–2003 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
2001–2002 School of Art and Design, University of Illinois, Chicago [US]
1996–1998 Nordiska Konstskolan/Nordic School of Art, Karleby [FI]
1993–1996 Folkuniversitetet, Göteberg/Gothenburg

Grupputställningar i urval

2010 Manifesta 8, Murcia [ES]
2010 Productions # 3, Lunds Konsthall, Lund 2009 Time, Out Of Joint, The Kitchen, New York [US]
2007 If We Can’t Get It Together, The Power Plant, Toronto [CA]
2006 Destroy Athens, 1st Athens Biennial, Aten/Athens [GR]

Bibliografi i urval

Nina Möntmann (red./ed.), New Communities, The Power Plant & Public Books, 2010.
Co-editor for Shifter Magazine #12, www.shifter-magazine.com, 2008.
OEI # 37–38, (R)Ed.Est. (Redaktionell estetik) 2008.

Mer om utställningen