Videostill Conversations: Stina Lundberg Dabrowski Meets Petra Bauer

Petra Bauer, Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer (stillbild från video), 2010 © Petra Bauer

Petra Bauer

Stina Lundberg Dabrowski är kanske den journalist som intervjuat flest internationellt framgångsrika politiker och kulturpersonligheter för svensk television. I videoverket Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer har konstnären Petra Bauer använt sig av denna erfarenhet och yrkesskicklighet för att performativt gestalta frågor om upphovsmannaskap, historieskrivning och politisk filmproduktion.

I studiomiljö ser vi Lundberg Dabrowski intervjua Bauer om hennes arbete som konstnär och filmare i tre på varandra följande live-upptagningar. Med bakvänd kronologi samtalar de om Bauers produktion. Men samtalet stannar inte där. Med utgångspunkt från sin forskning om brittiska filmkollektiv verksamma på 1970-talet – så som Berwick Street Film Collective – gör Bauer anspråk på att inkludera dessa kollektivs filmer och frågeställningar i sin egen filmografi.

Lundberg Dabrowskis personliga tilltal bemöter Bauer genom att nästan genomgående tala om sitt arbete i vi-form, som om hon hela tiden befinner sig i, och representerar, ett kollektivt sammanhang. I verket utvecklar Petra Bauer intresset för den rörliga bildens möjligheter att verka politiskt i dag. Till skillnad från tidigare filmer som exempelvis Der Fall Josef och Rana, som på olika sätt kritiskt omgestaltade massmediernas berättelser om politiskt tragiska öden, så vänder Bauer här också en självkritisk blick mot sitt eget arbete och mot de traditioner av politiskt filmskapande som hon själv skriver in sig i som konstnär.

Petra Bauer

Född 1970 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

2003 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
1994–1995 Workshop i fotografi med/Workshop in Fine Art Photography with Susanne Björkman, Stockholm
1991–1995 Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm

Separatutställningar i urval, visningar, seminarier och forskningsprojekt

2010 Me, You, Us, Them, Focal Point Gallery, Southend-on-Sea [UK]
2010 Visions, Divisions, Revisions, Raven Row, London [UK]
2010 Read the Masks. Tradition Is Not Given, Konsthall C & IASPIS, Stockholm

Grupputställningar i urval

2010 Production 3, Lunds Konsthall
2009 Momentum, Nordic Biennial, Moss [NO]
2008 Be(com)ing Dutch, Van Abbe Museum, Eindhoven [NL]

Mer om utställningen