Småstugebyrån

Per Hasselberg, Småstugebyrån, 2009– © Per Hasselberg. Informationsmaterial. Grafisk form: Peter Ehrlin

Per Hasselberg

Med Småstugebyrån återvänder Per Hasselberg till ett av de bostadspolitiska experiment som övergivits tillsammans med det svenska välfärdssamhället: hyresrätten. Projektet ger hyresgäster möjlighet att, i samarbete med bostadsbolag och byggfirmor, utnyttja allmännyttan för att själva bygga ut sina bostäder. Det kan röra sig om att öppna en lägenhet mot parken utanför, att utvidga ett rum genom att flytta ytterväggen eller att konstruera ett extra våningsplan med terrass på taket.

Projektets grundvalar är gemenskap och självbestämmande: när ett kollektiv av hyresgäster har skapats bildar småstugebyrån ett byggbolag tillsammans med bostadsbolaget; hyresgästerna ansvarar sedan i hög grad själva för utformningen och utförandet av byggnadsarbetet. Med detta projekt skriver Hasselberg in sig i ett flertal traditioner.

Å ena sidan finns den ursprungliga småstugebyråns historia: Hasselbergs byrå hämtar sitt namn från en bostadspolitisk åtgärd från 1920-talet, som lät arbetare ta små och temporära ”egnahemslån” för att utan kontantinsats kunna uppföra egna bostäder utifrån färdiga moduler. Men där denna ursprungliga småstugebyrå, som i dag lever vidare som ett bostadsföretag med namnet Småa hus, i ett avseende kan uppfattas förespråka privat entreprenörskap, betonar Hasselberg snarare projektets demokratiserande aspekt: självbyggandet är ett led i en övergripande grannskapsplanering och syftar i sista hand till att förstärka utvecklingen av det kollektiva livet i dess heterogenitet.

Å andra sidan hör Småstugebyrån till en bredare tradition av mer eller mindre realistiska arkitektur- och stadsplaneringsprojekt, från det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder, arbetarförorter och kolonistugor, till de olika drömmarna om en radikalt demokratisk stad som ständigt kan omkonfigureras, hos Constant, Yona Friedman eller Luc Deleu.

Genom att blåsa liv i dessa traditioner och skapa förutsättningarna för ett mångfaldigande av det gemensamt ägdas former, visar Hasselberg att det fortfarande går att föreställa sig starka alternativ till den svenska samtidens plutokratiska segregationspolitik.

Per Hasselberg

Född 1971 i Skillingaryd
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning

1998–2003 Konsthögskolan i Malmö, Malmö
1997–1998 Konstvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm
1995–1997 Skulptur, Konstskolan Idun Lovén, Stockholm
1993–1995 Ölands Målarskola
1992–1993 Fysisk Planering, Blekinge tekniska högskola

Separatutställningar i urval

2008 DOM, Stockholms Domkyrkoförsamling, Stockholm
2008 Ändra allt!, Röda Sten, Göteborg
2005 OPTOPN, Index Foundation, Stockholm

Grupputställningar i urval

2009 Soft Manipulation, Casino Luxembourg, Luxemburg[LU]
2006 Modernautställningen, Moderna Museet, Stockholm
2005 DMZ, Hangil Art Publication, Seoul [KR]

Bibliografi i urval

Thomas Jackson, ”SVT”, Kulturnyheterna, 2008-11-30.
Håkan Lövblad, Arkiv, samhälle och forskning, 2008: s./p. 1.
Ronald Jones, ”Whatever Happened to Social Democracy?”, Artforum, sommaren 2005.

Mer om utställningen