What Time Is It?

Luca Frei, What Time Is It?, 2009 © Luca Frei
Installationsbild, Balice Hertling c/o Galerie Neu/MD72, Berlin, 2010.
Foto: Gunter Lepkowski

Luca Frei

Den mest slående delen av What Time Is It? är en skulptur bestående av åtta krökta väggsegment som står lutade mot varandra. Första intrycket är lockande men också fragilt och hotfullt. I förhållande till varandra skapar dessa åtta former en komplex kedja av relationer. Kommunikation, till- och frånvändhet är ämnen som varit centrala för Frei i arbetet med verket.

Den skulpturala installationen presenteras tillsammans med ett collage utfört på omslaget av en handgjord anteckningsbok. På vänster pärm ser vi en manipulerad bild av den piprökande Jean- Paul Sartre. I en tankebubbla från hans huvud återfinns Magrittes kända formulering: ”Ceci n’est pas une pipe”. På den högra pärmen har Frei klistrat fast en reklambild på en stationär telefon, där luren vilar vid sidan av telefonen.

Om det skulpturala arbetet återknyter till en tradition där formen och materialet får en betydelse i sig bortom vad det representerar, så hänvisar collageformen här till starkt kodade teckens förmåga att färdas och sättas samman på nya sätt.

Freis arbete påstår inte att alla representationer är befriade från sina ursprung, utan snarare att material, former och tecken alltid kan vridas ur led, och därigenom påverka vår upplevelse av tid och rum i både kulturell och materiell mening. Såtillvida kan vi säga att What Time Is It? också är en undersökning av relationen mellan collaget och skulpturen som form.

Luca Frei

Född 1976 i Lugano [CH]
Bor och arbetar i Malmö

Utbildning

2000–2002 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy
1997–2000 Edinburgh College of Art, Edinburgh [UK]

Separatutställningar i urval

2010 They stared back at him with an expression of vicious, acrid boredom that trembled on the edge of violence, Balice Hertling, Paris [FR]
2010 1012 KD, If I can’t dance tonight, I don’t want to be part of your revolution, Frascati Theatre, Amsterdam [NL]
2008 Studies/Play, Lunds Konsthall, Lund

Grupputställningar i urval

2010 The Incidental Person, Apexart, New York [US]
2009 Audio, Video, Disco, Kunsthalle Zürich, Zürich [CH]
2008 Three interventions by Luca Frei, Marine Hugonnier and Sean Snyder, Grazer Kunstverein, Graz [AT]

Bibliografi i urval

Santiago García Navarro, ”Luca Frei: Sin Referentes”, Exit Express, Madrid, 2010: s./pp. 56–57.
Elizabeth Schambelan, ”The View from Below”, Artforum, New York, 2007: s./pp. 93–96.
Lars Bang Larsen, ”Making room for learning and un-learning; jugglers and public space”, Frieze, London, 2006: s./p. 164.

Mer om utställningen