Untitled (Cerulean Blue Deep, Cerulean Blue, Cerulean Blue [imit])

Jakob Simonson, Untitled (Cerulean Blue Deep, Cerulean Blue, Cerulean Blue [imit] ), 2008 © Jakob Simonson

Jakob Simonson

Måleri är bemålad yta, men i Jakob Simonsons verk ger hans intresse för hur kropp, blick och tanke förhåller sig till tid och rum, visuell gestaltning åt arkitektur, landskap och rörelse. Under senare år har hans intresse för måleri utvecklats mot arbetsprocessen och måleriet i sig.

Hans installation utgörs av tre målade väggar som står fritt i utställningsrummet, med hjälp av stödben och järnpundare, som kulisserna på en teaterscen. De tre väggarna representerar var sitt tvärsnitt av luftrummet i tre olika positioner i en lägenhet: ett rum, en dörröppning, ett rum. Konturerna följer arkitekturen: vägg, tak, vägg, sockel, golv, tröskel, karm.

Genom att gång på gång måla dessa ”tvärsnitt” med många transparenta lager av svarta färgpigment och dessemellan slipa ytan, bygger Jakob Simonson upp ett måleri som rör sig på gränsen där bild blir till, eller försvinner, där bilden nätt och jämt är bild. Färgen är släckt och mörk som natt men pigmentens namn och ursprung ger figurativa associationer som reflekteras i verkets titel: Bone, black, lamp, black … a second from a half second ago. Betraktaren står inför en inverterad representation av verklighet. Det uppstår en ambivalens mellan målningen som bildrum å ena sidan och som struktur i det fysiska rummet å andra sidan. Han eller hon tvingas gå runt dörröppningen och rummen istället för att passera igenom dem. Luftrummet har upphört att vara rymd och blir istället gräns.

Jakob Simonson

Född 1974 i Skara
Bor och är verksam i Malmö

Utbildning

2005–2008 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
2000–2002 M.F.A.-program, Konsthögskolan Valand/Valand School of Fine Arts, Göteborg/Gothenburg
1999–2000 The Nordic Art School, Kokkola [FI]

Separatutställningar i urval

2009 Kulisserna, Malmö Konsthall, Malmö
2009 Synrand (i samarbete med Patrik Aarnivaara), Landskrona Konsthall, Lund
2006 Landskap måleri, Pictura, Lund

Grupputställningar i urval

2009 Marabouparken, Sundbyberg
2009 On the Six-cornered Snowflake, 0047, Oslo [NO]
2009 Galleri Arnstedt, Östra Karup

Bibliografi i urval

Kjetil Røed, Naivitet, barn og spøkelser, 2009-05-19.
Lars- Henrik Ståhl, Sophie Tottie, Synrand (utst.kat./exh. cat.), Landskrona konsthall, 2009.
Britte Montigny, ”Svaret bakom kulisserna finns i tomrummet”, Skånska Dagbladet, 2008-11-06.

Mer om utställningen