Utan titel

Per Mårtensson, Utan titel, 2009 © Per Mårtensson / Bildupphovsrätt 2010

Per Mårtensson

Från ett visst avstånd skildrar Per Mårtenssons monumentala målning vita lamellgardiner, den typen som blivit ett så självklart inslag i kontorslandskap att de nästan är osynliga. Rör man sig i rummet förändras målningen till en abstrakt bild där ljusa, vertikala remsor dansar mot matt svart, eller där svarta block ligger framför och skymmer ett vitt myllrande ljus.

De illusoriska effekterna har sin grund i en medveten tvåspråkighet i Mårtenssons måleri. Han är intresserad av avbildande, av spelet mellan ljus och mörker, av rumslighet och djup. Men på samma gång talar han ett mer konceptuellt måleriskt språk som är ute efter att utforska seendets mekanismer. Hans målningar blir hybrider mellan fotorealism och abstraktion, de skiftar ständigt mellan två helt olika temperament.

Målningen i åtta delar är skapad specifikt för platsen i Modernautställningen, nästan som om den vore en väggmålning. I Mårtenssons konstnärskap är verket och rummet det visas i oskiljaktiga. Bilderna blir en förlängning, eller förvrängning, av rummet, rummet ger målningarna fler dimensioner.

Per Mårtensson sällar sig till en numera lång tradition av konstnärer som intresserat sig för att synliggöra utställningsrummet, den vita kuben, och dess påverkan på vår uppfattning av konst. Samtidigt är hans arbete i det sammanhanget en nästintill rebellisk hyllning till måleriet som medium och tradition. Trots att han tar avstamp i andra tiders bildspråk och fyller sina verk med många referenser, landar han i en högst personlig och framåtblickande undersökning av själva måleriets möjligheter.

Per Mårtensson

Född 1969 i Malmö
Bor och arbetar i Malmö

Utbildning

1995–1997 Konsthögskolan i Malmö/Malmö Art Academy, Malmö
1992 Konstskolan i Kristianstad

Separatutställningar i urval

2010 Galerie Zink, München/Munich [DE]
2009 Färgfabriken, Stockholm
2009 Elastic, Malmö

Grupputställningar i urval

2010 El Gabinete Blanco/The White Cabinet, Mexico D.F [MX]
2009 Evidences of the Paranormal, Klaus von Nichtssagend Gallery, New York [US]
2009 This is the score, part II, Elastic, Malmö

Bibliografi i urval

Elena Tzotzi, ”Per Mårtensson”, www.frieze.com, 2009
Sebastian Johans, ”Hänförande Mårtensson på Färgfabriken”, Uppsala Nya Tidning, 2009-12-29.
Katarina Wadstein Macleod, ”Konsthistorien går igen”, Svenska Dagbladet, 2009-12-11.

Mer om utställningen