Brunnenplatz, Hustadt

Apolonija Šušteršič, Brunnenplatz, Hustadt © Apolonija Šušteršič

Apolonija Šušteršič

Apolonija Šušteršič började arbeta med sin doktorsavhandling på Konsthögskolan i Malmö 2009 och använder sin verksamhet i bostadsområdet Hustadt i Bochum, Tyskland, som sitt studieobjekt.

2008 blev Šušteršič inbjuden att göra ett offentligt verk för det centrala torget i området, Brunnenplatz. När hon började undersöka förhållandena i området dök en rad intressanta frågeställningar upp och arbetet fortsatte utifrån dessa. Frågorna relaterade till det offentliga rummet och handlade om rättvis fördelning av socio-politiskt slag och om samhällsarbete i stort.

Hustadt byggdes i slutet av 1960-talet som ett bostadsområde för anställda vid universitetet och den närbelägna Opelfabriken. Idag har Hustadt en internationell befolkning där 80 olika språk och en rad olika kulturer dagligen samsas. När Šušteršič kom till platsen fick hon höra att Hustadt var ett ghetto som folk skydde, men den egna bilden var istället att vardagslivet snarare påminde om livet i en by där alla känner alla. Apolonija Šušteršič började sitt arbete genom att organisera workshops, där invånarna bjöds att berätta om sina liv i Hustadt. Under 2009 började sedan projekteringen av en ”Gemenskapspaviljong” på Brunnenplatz. Idén är att den i framtiden ska aktiveras som en naturlig mötesplats med allt från ett utomhuskök till närbiograf och informationscentral.

I sin avhandling vill hon syna projektet utifrån sin egen kritiska analys av spatiala relationer, vilket har varit ett återkommande tema i hennes konst, men också titta på andra professioners strategier när det gäller interventionspraktik.

Apolonija Šušteršič

Född 1965 i Ljubljana [SI]
Bor och arbetar i Amsterdam [NL] och Ljubljana

Utbildning

2008–2012 Fil.dr. Konsthögskolan i Malmö/Ph.D Malmö Art Academy, Malmö
2003–2008 lärare på Kungl. Konsthögskolan/professor at the Royal University College of Fine Arts, Stockholm
1994–1996 forskarstudier/postgraduate study, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam [NL]
1992 examen från/graduated from School of Architecture, University of Ljubljana

Separatutställningar i urval, projekt

2008 Hustadt Project, Bochum [DE]
2007 Relational Museum, Research Project, Bildmuseet, Umeå
2007 Garden Service (med/with Meike Schalk), projekt/project, The Common Guild, Jardins Publics, Edinburgh International Festival, Edinburgh [UK]

Grupputställningar i urval

2010 Kafič, Galerie für Zeitgenossische Kunst, Leipzig [DE]
2010 Survival Kit, Latvian Centre for Contemporary Art, Riga [LV]
2009 Projetaveis, Bienal do Mercosul, Porto Alegre [BR]

Bibliografi

Apolonija Šušteršič & Meike Schalk, ”Taking care of Public space”, Architectural Research Quarterly 13, Cambridge University Press, 2009: s./pp. 109-111.
Noah Chasin, ”Democracy, Deliberation a nd Hibridity in Three Contemporary Architectural Practices: Interboro, Apolonija Šušteršič and Stealth”, Journal of Architectural Education, 2009: s./pp. 116–122
A Cidade Interpretada, Apolonija Šušteršič’s Artistic Research (utst.kat./exh. cat.), (text: Peio Aguirre), 2006

Mer om utställningen