The Decapitation of Money

Goldin+Senneby, The Decapitation of Money, 2010 Installationsbild, Kadist Art Foundation, Paris

Goldin+Senneby

Mellan 1998 och 2005 betalade två tredjedelar av företagen i USA ingen skatt trots att de sålde varor och tjänster för flera miljarder per år. Hur undkommer man lagen på det här viset utan att bli olaglig? Det är en av många frågor som projektet Looking for Headless aktualiserar.

Bakom dessa uppgifter om amerikanska skattesmitare står experten på offshoreverksamhet, Angus Cameron. Cameron är rekryterad av Goldin+Senneby som deras talesperson. Han fungerar, liksom alla andra deltagare i Looking for Headless, i dubbla roller: både som den som presenterar projektet för en offentlighet, och som den som samtidigt skapar ett material som ligger till grund för ett pågående kriminaldrama. En spökskrivare sätter nu samman materialet till kriminalromanen Headless.

Detta innebär att konstnärerna själva blir karaktärer i det pågående utforskandet av romanskapandets form. När man väl känner till detta förändras också blicken på alla personer som inkluderas i projektet, mig själv medräknad. Looking for Headless teatraliserar och reglerar allting som kommer i dess väg, och förvandlar det till performance. Och eftersom denna föreställning tycks orkestrerad och styrd från en dold plats, spelar verket med vår paranoia.

I boken Headless iscensätts ett samband mellan det Bahamasregistrerade offshoreföretaget Headless Ltd och den hemliga politiska grupp som Georges Bataille skapade i slutet av 1930- talet, kallad just Acéphale (huvudlös). En av Acéphales viktigaste strategier var att undandra sig offentligheten, och förbli hemlig, vilket i sin tur gett upphov till mängder av berättelser kring vad gruppen faktiskt ägnade sig åt. Genom att binda samman undandragandet som politisk, ekonomisk, och konstnärlig strategi gestaltar Goldin+Senneby frågan om konstruktionen och funktionen av gränsen mellan det öppna och det slutna, det hemliga och det offentliga.

Goldin + Senneby

Sedan 2004
Baserade i Stockholm

Utbildning:
2007 + 2004 Kungl. Konsthögskolan/Royal University College of Fine Arts, Stockholm

Separatutställningar i urval:
2010 The Decapitation of Money, Kadist Art Foundation, Paris [FR]
2008 Headless. From the Public Record, Index, Stockholm
2008 Goldin + Senneby: Headless, The Power Plant, Toronto [CA]

Grupputställningar i urval:
2010 Uneven Geographies, Nottingham Contemporary, Nottingham [UK]
2008 In the Living Contact, 28th Bienal de São Paulo, São Paulo [BR]
2008 Data Recovery, GAMeC, Bergamo [IT]

Bibliografi i urval:
Gregory Burke, Ana-Paula Cohen, Kim Einarsson, Hinrich Sachs, Goldin + Senneby: Headless, The Power Plant, Toronto, 2009.
Christiane Paul, Digital Art, Thames & Hudson, London, 2008: s./pp. 241–243.
Kim Einarsson, ”Nameless Acting”, Geist #11, 12, 14, Stockholm, 2007–08: s./pp. 105-117.

Mer om utställningen