Sound Machine

Esther Shalev-Gerz, Sound Machine, 2008 Installationsbild, Jeu de Paume, Paris, 2010 © Esther Shalev-Gerz / Bildupphovsrätt 2010

Esther Shalev-Gerz

Kan ett monument vara någonting annat än platsen för konserverande minnesritualer? Kan minnet av det förflutna användas för att utforma nya sätt att förhålla sig till nuet och det kommande?

Sedan 80-talet har Esther Shalev-Gerz i en lång rad verk utforskat relationen mellan minnesarbete och skapande handling. Ett tydligt exempel är hennes omtalade Monument Against Fascism i Hamburg (med Jochen Gerz, 1986–1993): en pelare klädd i bly, på vars sidor stadens invånare uppmanades att skriva fritt. I takt med att pelarens sidor täcktes av ord sänktes den ned i marken, så att nya ytor blev tillgängliga. Efter sju år var pelaren helt nedsänkt, monumentet hade lösts upp av de handlingar det gav upphov till.

Även i Sound Machine korsas det förflutna och det kommande. Verket kombinerar en undersökning av en svensk industristads historia med en reflektion angående minnets sammansatta förhållande till tiden. Utgångspunkten är Norrköpings förflutna som platsen för en av landets viktigaste textilindustrier. Shalev-Gerz riktar sin uppmärksamhet mot den speciella miljö som skapades av textilfabrikernas närvaro, av väveriernas och spinneriernas monotona buller. För att ställa detta förflutna mot Norrköpings samtid har Shalev-Gerz skapat digitala, audiella och visuella representationer av maskinerna.

Hon spelade upp ljudet för två generationer av kvinnor: de som arbetade i fabrikerna när de var aktiva, och deras döttrar, med vilka de förra var havande när de omgavs av maskinernas repetitiva läten. Installationens slutgiltiga version är tyst, ljudet har istället flyttats till andra platser. Shalev-Gerz har till sist frågat dessa kvinnor om de kommer ihåg dessa ljud. På så sätt åskådliggör hon också minnets dubbla kraft: för den första generationen av kvinnor innebär detta minnesarbete en återgång till det förflutna; för den andra generationen är minnesarbetet tvärtom en rörelse mot det kommande, mot den ännu inte föddas erfarenhet.

Ester Shalev Gerz

Född 1948 i Vilnius [LT]
Bor och arbetar i Göteborg och Paris [FR]

Utbildning

1975–1979 Bezalel School of Art and Design, Jerusalem [IL]

Separatutställningar i urval

2010 Ton image me regard?Jeu de Paume, Paris [FR]
2002 White-Out /The Imaginary House of Walter Benjamin, Historiska Museet, Stockholm
1990 COPAN, Galerie Giovanna Minelli, Paris [FR]

Grupputställningar i urval

2008 Loss (realization of “les Inséparables”), Wanås
2002 Public Safety, Skoghall
1982 Here and now, The Israel Museum [IL]

Bibliografi i urval

Esther Shalev-Gerz, Édition du Jeu de Paume & Fage Édition, Paris, 2010.
First Generation, Multiculturel Center, Fittja, 2006.
Erase the Past, DAAD Berlin, Germany, 1991.

www.shalev-gerz.net

Mer om utställningen