”Du får inte säga att det är jag som har sagt det…”

Anna Wessman, ”Du får inte säga att det är jag som har sagt det…”, 2004 © Anna Wessman

Ljudinstallation
Installationsbild Galleri 54, Göteborg
Foto: Nilsmagnus Sköld

Anna Wessman

Sedan början av 2000-talet arbetar Anna Wessman med kombinationer av ljud och bild, bland annat en talande glasfibercello. I hennes installation Du får inte säga att det är jag som har sagt det… är det centrala temat rädslan att tala öppet och säga vad man tycker. Att tala fritt är en grundläggande demokratisk rättighet. Men vad händer om vi inte använder oss av den?

I ett rum står ett stativ med mikrofonen riktad mot en uppstoppad ekorre på golvet. Mot väggarna står vita omålade plakat lutade och en viskning hörs från en högtalare. Den viskande rösten frågar oss hur det kommer sig att vi är så rädda för att tala, att göra anspråk på vår plats i det demokratiska offentliga samtalet.

Vi har vant oss i Sverige vid att berömma oss själva för vårt fria och jämlika samhälle. Det är ett budskap som vi hört sedan vi var små. Men varför pratar bara vissa högt och brett medan andra inte vågar uttrycka vad de känner och tänker? Ekorrens tal förmedlar en frustration över det rådande debattklimatet och manar till förändring, både av samhället i stort och av vår egen personliga inställning till yttrandefriheten.

Anna Wessman

Född 1969 i Västervik. Bor och arbetar i Malmö.

Utbildning

1996–2001
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

1994–1996
Nordiska konstskolan i Kokkola [FI]

Separatutställningar i urval

2005
Salongen, Ystad Konstmuseum, Ystad

2004
”Du får inte säga att det är jag som har sagt det…”, Wuthering Heights, Malmö

2004
Carving as communication, Living Room D Lyx, Malmö

Grupputställningar i urval

2005
SISU, Kunstverein Rügen, Rambin [DE]

2005
Open Music 2005, Ystad Konstmuseum, Ystad

2004
Galleri 54, Göteborg

Bibliografi i urval

Thomas Millroth, ”Svindlande hörselresor”, Kristianstadbladet, 2005-08-06.

Eric Sinclair, ”Med fokus på tidsandan”, Kristianstadbladet, 2005-06-27.

Sisu (utst.kat.), Kunstverein Rügen, Rambin, 2005.

Mer om utställningen