Magnus Wallin, Horizon, 2006 Installation, digitalt montage. Bildförlaga för verket. © Magnus Wallin/BUS 2006. Courtesy Galerie Nordenhake

Magnus Wallin

Magnus Wallins verk belyser vår tids kroppsnormer och alienationen bland dem som inte lever upp till idealen. Med ett historiskt perspektiv visar han hur strävandet efter klassificering av det normala skapat ett allt mer objektifierat förhållande till kroppen. Hans datoranimerade filmer gestaltar den avvikande individens utsatthet och vänder på rådande perspektiv och föreställningar.

I sitt senaste projekt Horizon, har Wallin låtit utforma två ögonproteser i glas som är exakta kopior av hans egna ögon. Verket tar sin utgångspunkt i medicinsk historia och refererar till en bild av ett gråtande skelett ur boken De Humani Corporis Fabrica, skriven av Andreas Vesalius år 1543. Titeln anspelar på människans känslomässiga erfarenheter och förståelse. De anonyma proteserna hänger fritt i utställningsrummet. Ögonvitorna har en rosafärgad ton och blodkärlen syns tydligt. De rödsprängda ögonen ser ut som om de precis har gråtit, vilket ger objekten en emotionell laddning. Objektiviteten sätts ur spel när ögonen både blir subjekt och objekt på samma gång.

Hur är vårt förhållande till den mänskliga kroppen idag? Att kroppsdelar som inte fungerar optimalt kan bytas ut med avancerad teknik har bidragit till en mer mekaniserad och fragmenterad kroppsuppfattning. Men vilka blir konsekvenserna när kroppsidealen dras till sin spets?

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Det är mitt yrkesval som jag gjorde redan i unga år. Mitt konstnärskap är en process och mitt ansvar gentemot mig själv och omvärlden. Valet att bli konstnär har jag gjort utifrån mina förutsättningar att tänka, känna, problematisera, kommunicera och skapa. Kreativiteten utgår ifrån mitt ansvarstagande och i den verklighet jag befinner mig.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Andrea Vesalius bok De humani corporis fabrica 1543 om anatomiska illusioner är en inspirationskälla.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Självskrivet fanns det en diskussion om den konstnärliga rollen, som präglades av förändring och i relation till en inställning om ett mer ”nomadiskt förhållande”. Detta var kopplat till det konstnärliga individuella arbetet och processen. I denna diskussion nämndes ofta, som en referens, konstnärskap som Marcel Duchamp framtill den då aktuelle konstnären Jeff Koons.

Dessutom var det en tid när hela Europa var under en avsevärd förändring, med Berlin Murens fall och dåtida Östeuropas upplösningsskeende som även i konstdiskursen blev framträdande.

Berätta något om ditt verk som du visar på Moderna Museet. Berätta precis vad du vill om det.

Utgångspunkten till mitt verk Horizon, har sina referenser till medicinsk historia, närmare bestämt från en bild av ett gråtande och lidande skelett, ur boken De Humani Corporis Fabrica av Andreas Vesalius år1543. Med mitt verk ämnar jag förmedla en stark subjektiv känsla som gestaltas genom ett par framställda ögonproteser. Verket Horizon är utformat på så vis att ögonvitan har en rosafärgad ton och de röda blodkärlen är markanta. Det är mina egna ögon som har stått modell för verket och är en exakt kopia av mina egna ögon. Titeln för verket är starkt förknippat med människans egna erfarenheter och känslor utifrån den egna horisonten.

Magnus Wallin

Född 1965 i Malmö. Bor och arbetar i Malmö.

Utbildning

1989–1995
Kgl. Danske Kunstakademi, Köpenhamn [DK]

1988–1989

Konsthögskolan Valand, Göteborg

Separatutställningar i urval

2003
SOLO, Galerie Nordenhake, Berlin [DE]

2002
Tensta Konsthall, Stockholm

2000
Physical Sightseeing, Uppsala Konstmuseum, Uppsala

Grupputställningar i urval

2005
Kiss the Frog! – The Art of Transformation, The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo [NO]

2004
THE JOY OF MY DREAMS, I Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla Pabellón [SP]

2001
Plateau of Mankind, 49th Venice Biennale, Venedig [IT]

Bibliografi i urval

Martin Henatsch, Magnus Wallin: Firewall, Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster, 2004.

Torsten Weimarck, “Reality is its own description”, Solo/Physical Sightseeing, Malmö Konsthall, Malmö, 2002.

Sara Arrhenius, ”Magnus Wallin”, Plateau of Mankind, 49th Venice Biennale, Venice 2001.

Mer om utställningen