Miriam Bäckström, Betraktaren, 2005 Video © Miriam Bäckström

Miriam Bäckström

Under flera minuter sitter skådespelaren Tomas Pontén i närbild och låter sig, något motvilligt, sminkas. Han kan inte helt frigöra sig från sin yrkesroll och det teatrala minspelet lyser igenom det smink som gradvis appliceras på hans ansikte. Då kameran är på måste han helt enkelt agera.

Så inleds Miriam Bäckströms video Betraktaren. Bäckström utsätter Pontén för något hon förstått att han ogillar mest av allt. Det finns ett närmast sadistiskt inslag i de båda videorna hon gjort om glidningar i gråzonen mellan det vi kallar verklighet och det iscensatta. Den andra videon är Rebecka. Här möter vi skådespelaren Rebecka Hemse, som även återfinns i Betraktaren. Hon tvingas delvis improvisera eftersom hon håller Bäckströms manus i handen för första gången när kameran sätts på. Utanför bild ställer Bäckström frågor och ger regi. Hemse rör sig in och ut ur karaktärerna; som sig själv, som skådespelare, och som Miriam Bäckström. Gränserna för när vi är oss själva och när vi agerar suddas ut.

Genom intervjuformen diskuterar filmerna relationen mellan en privat och en offentlig situation, och var de mest grundläggande fundamenten för identitetsskapande uppstår. Formen genomsyrar innehållet och synliggör maktspelet mellan regissör och skådespelare. Man lämnar båda verken med tankar om alltings iscensättning och om att skådespelet alltid vinner.

Miriam Bäckström

Född 1967 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1994–1998
Fotolinjen. Konstfack, Stockholm

1988–1989
Kurs i konstvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm

Separatutställningar i urval

2005
Unlimited ID: the portrait as concept, Dazibao, centre de photographies actuelle, Montreal [CA]

2005
Kasseler Documentarfilm und Videofest, Kassel [DE]

2005
Amplified Pavilion, Nordic Pavilion at the 51st Venice Biennale, Venedig, [IT]

Gruppuställningar i urval

2005
Romance, Cristina Guerra Galería, Lissabon [PT]

2005
More than this! Göteborgs Internationella Konstbiennal. Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Göteborg

2005
Rebecka, the 34th International Film Festival Rotterdam [NL]

Bibliografi i urval

Nancy Spector, “Miriam Bäckström & Carsten Höller, Nordic Pavilion”, Domus # 883, July/August, 2005.

Alison M. Gingeras, “Stealing the Show”, Artforum International, September, 2005.

Ronald Jones, “Miriam Bäckström at IASPIS”, Artforum International, January, 2005.

Mer om utställningen