Juan Pedro Fabra, True Colours, 2002 Färgfotografi typ C, 120x120 cm © Juan Pedro Fabra. Courtesy Brändström & Stene.

Juan Pedro Fabra

I sina fotografier och videoverk använder Juan Pedro Fabra naturen som skådeplats för de händelser han iscensätter. Hans motivskildringar av svenska landskap refererar till en naturromantisk estetik och idén om en väsensbesjälad och vild natur, där man aldrig kan vara säker på vilka faror som lurar i mörkret.

Filmen True Colours återger en karg gotländsk natur. Men i det vackra, dramatiska landskapet gömmer sig kamouflageklädda soldater. De smälter så väl samman med omgivningen att de först är svåra att upptäcka. Soldaterna rör sig knappt. De väntar, men på vad? Avsaknaden av en tydlig hotbild gör att deras uppdrag är oklart. Osäkerheten skrämmer. Vem, eller vad är deras fiende?

Fabra uppmärksammar i sina verk den nära relationen mellan stat, maktutövande, våld och territoriebevakning. Utvecklingen av nationalstaten skedde under inflytande av den franska revolutionen och den romantiska strömningen på 1800-talet. Nationalstaten och strävandet efter en gemensam statsnationell identitet kan verka gammalmodigt i dagens globaliserade värld. Det har dock fått en högst aktuell relevans efter terrordåden den elfte september och den nya europeiska gemenskapens åtstramningar av sina territoriella gränser. Genom att förena romantisk estetik med samtida svensk militär placerar Fabra nationalstaten i en historisk kontext samtidigt som han avtäcker dess moderna skepnad.

Juan Pedro Fabra

Född 1971 i Montevideo. [UY] Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1997–2002
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

2005
Skånes Konstfrämjande, Malmö

2004
Untitled, Brändström & Stene, Stockholm

2001
Moheda Trilogin, Galleri Mejan, Stockholm

Grupputställningar i urval

2005
Think Pink, Gallery Exit, Pristina [MK]

2005
(my private) Heroes, Marta Herford Museum, Herford [DE]

2003
Delays and Revolutions, Italian Pavilion, 50th Venice Biennale, Venedig [IT]

Bibliografi i urval

Liutauras Psibilskis, ”Juan-Pedro Fabra”, Artforum International, # 7 March, 2005.

“Was Will Europa? – For a Europe of Differences”, FlashArt, # 237, 2004.

David Barret, ”Flown in, Zoned out”, Art Monthly, # 268, 2003.

Mer om utställningen