Jacob Dahlgren, The wonderful world of abstraction, 2006 Installationsbild Moderna Museet, 2006 © Jacob Dahlgren/BUS 2006. Courtesy Charlotte Lund. Sidenband och aluminium. 900x500x400 cm. Foto: Per-Anders Allsten/Moderna Museet

Jacob Dahlgren

Efter att ha upplevt ett antal av Jacob Dahlgrens installationer är det nästan omöjligt att inte se spår av dem i vardagslivet. Dahlgren använder redan existerande, massproducerade föremål i sitt arbete, till exempel yoghurtförpackningar, kaffemuggar i plast, randiga t-tröjor och till och med piltavlor.

Det typiskt Dahlgrenska sättet att ordna stora mängder föremål leder tanken till ett modernistiskt och abstrakt måleri som vecklats ut i rummet. Många av hans verk har tillkommit i ett slags dialog med den senmodernistiske svenske konstnären Olle Baertling, som ägnade sitt liv åt de diagonala och triangulära färgfält han skapade vad han än företog sig: målningar, offentliga uppdrag, skulpturer.

Vi kan hitta de strikt formalistiska mönstren och konstruktionerna överallt i vår omgivning: i arkitekturen; i en stor del av formgivningen; i det offentliga rum som omger oss, ofta starkt förknippat med utopiska, modernistiska och positivistiska framtidsplaner med demokrati och jämlikhet som högsta mål. Genom att i sina installationer beröva vardagsföremålen deras funktionalitet och i stället betona de estetiska aspekterna, med andra ord omvandla dem till konst, stöper han om dessa ”gamla” idéer och begrepp till något helt och hållet samtida.

Jacob Dahlgren, The wonderful world of abstraction, 2005 © Jacob Dahlgren/BUS 2006. Courtesy Charlotte Lund. Sidenband och aluminium. 900x500x400 cm. Installationsbild Kunstverein Hamburger Bahnhof 2005

Jacob Dahlgren

Född 1970 i Stockholm.
Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1994–1999
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

2005
Kunstverein Hamburger Bahnhof, Hamburg [DE]

2005
Jacob Dahlgren/Katarina Löfström, Malmö Konsthall, Malmö

2004
Galleri Charlotte Lund, Stockholm

Grupputställningar i urval

2005
Praguebiennale 2, Prag [CZ]

2004
I, the world, things, life, Norrköpings Konstmuseum, Norrköping

2002
Talking about time space and stories, 27th Biennal of Pontevedra, Pontevedra [ES]

Bibliografi i urval

Thomas Millroth, Jacob Dahlgren, Blå Himmel förlag, 2005.

Stina Högkvist, Begreppsförvirringens potentiella evighet, Galerie Anhava (utst.kat./exh. cat.), Helsingfors, 2003.

Rebecca Gordon Nesbitt, The wonderful world of Jacob Dahlgren, Ars Fennica (utst.kat./exh. cat.), Helsingfors, 2002.

Mer om utställningen