Cecilia Edefalk, Ich bin tot, 2005 © Cecilia Edefalk Courtesy Brändström & Stene. Silvergelatinfotografi på fiberpapper i 5 våder, 300x550 cm. Installationsbild Ich bin tot, Brändström & Stene, 2005. Foto: Carl Henrik Tillberg.

Cecilia Edefalk

Föremålet för Cecilia Edefalks arbeten är måleriets representation. Det är en undersökande verksamhet i vilken hon ofta använder en fotografisk bild som förlaga till sina målningar, till exempel stillbilder ur filmer och reklambilder.

I målningarna framträder smärre men betydelsefulla skiftningar av innehåll, kontext och framtoning, något som inte bara ifrågasätter måleriet och representationen som sådant utan även det raster genom vilket vi upplever verkligheten.

Därför handlar hennes verk också om att undersöka själva seendet och perceptionen av verkligheten. Genom att konsekvent använda sig av ”en bild av en bild av en bild…” både tömmer hon bilden på dess ursprungliga mening samtidigt som hon skapar ny mening. Då hon ibland också delar upp bilden i olika ytor som samverkar på ett intrikat vis slås vår uppfattningsförmåga sönder likt en krossad spegel och uppmanar oss till självreflektion.

Vad ser vi egentligen? Ytor. Men under dessa ytor finns lager på lager av mening. Som när Edefalk gör en målning av ett fotografi av en egen skiss. Vi kan förlora oss i målningens tillkomsthistoria och konstatera att det inte finns endast en tydlig upplevelse eller tolkning av den utan flera – beroende på vilken bild man väljer att utgå ifrån.

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Det har med livet att göra. Jag vill visa: Så här kanske det kan vara.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Jag väljer Rembrandt för hans självporträtt. Han visar mänsklighet på ett sätt som jag tycker är viktigt nu när vi är hårt bevakade av reality TV och såpopera.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Det var en tid av hype då vad som helst kunde hända vi kunde så att säga bli världsstjärnor över natten. Lärarna tillhörde en annan generation som inte drabbades så hårt av detta fenomen.

Cecilia Edefalk

Född 1954 i Norrköping. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1982–1987
Linjen för måleri. Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

1980–1982
Linjen för konst. Birkagårdens Folkhögskola, Stockholm

1973–1977
Linjen för grafisk formgivning. Konstfack, Stockholm.

Separatutställningar i urval

2006
Focus, The Art Institute of Chicago, Chicago [US]

2004–2005
Skiss för en målning, Ich bin tot, Galleri Brändström & Stene, Stockholm

1998–1999
Bern Kunsthalle, Bern [CH]/ Moderna Museet, Stockholm

Grupputställningar i urval

2002
Documenta 11, Kassel [DE]

2000
Mirrors Edge, Bildmuseet Umeå, Vancover Art Gallery, Vancover [CA], Castello di Rivoli, Torino [IT], Tramway, Glasgow [GB], Charlottenborg, Köpenhamn [DK]

1994
22nd Bienal de São Paulo, São Paulo [BR]

Bibliografi urval

Irene von Hardenberg, Künstlerinnen, New York, Berlin, Paris, foto Reto Guntli, Gerstenberg Verlag, 2005.

Cecilia Edefalk – Nya Verk, Konstnärsmöte, 19 april kl.18.30, Samtal med Marianne Hultman, Norrköpings Konstmuseum 2005.

Magnus Bons, Att återge en bild. Användning av måleri och fotografi hos Cecilia Edefalk, Uppsats i filosofisk estetik, Stockholms universitet, 2005.

Mario Kramer, Vitamin P – New Perspectives in Painting, Phaidon Press, 2002.

Mer om utställningen