Annika Eriksson, People in Public Spaces, 2000 Video, 3 timmar © Annika Eriksson/BUS 2006

Annika Eriksson

Vad är ett socialt rum? Och hur intar man en offentlig plats? Annika Erikssons arbeten genomsyras av relationella egenskaper där sociala och ekonomiska mönster som präglar det offentliga rummet framträder. Återkommande är även människors förhållande till sitt arbete och sin arbetsplats, och hur känslan av identitet formas där – ofta med fokus på grupper som vanligtvis inte kommer till tals.

People in Public Spaces är ett slags videoarkiv baserat på dokumentationer av aktiviteter i det offentliga rummet. Med försiktig noggrannhet fångar Eriksson situationer där människor använt rummet för egna syften, till exempel demonstrationer, firanden, eller uppträdanden. Verket utvecklar sig till en undersökning av människors rörelser i detta – av kommersiella intressen gradvis krympande – offentliga rum.

Flera av Erikssons arbeten har också ett performativt uttryck eller karaktär, inte minst i senare arbeten som Do You Want an Audience? eller Games Machine. I det förra erbjöds folk möjligheten att uttrycka sin åsikt i ett sammanhang där de var garanterade en publik. I det senare erbjöds ungdomar en plats för möten och aktiviteter i ett område där sådana platser knappt existerar. På så vis skapar Eriksson – efter en slags offentlighetsprincip – situationer som inte sällan är större än livet.

Annika Eriksson

Född 1956 i Malmö. Bor och arbetar i Berlin.

Utbildning

1985–1990
Malmö Konstskola Forum, Malmö

Separatutställningar i urval

2005
Games Machine, IASPIS, 51st Venice Biennale, Venedig [IT]

2004
Do You Want an Audience?, Frieze Art Fair, London [GB]

2003
Arbeitswelt, DAAD, Berlin, SwissRe, München och Kunstverein München [DE]

Grupputställningar i urval

2006
Tokyo-Berlin Berlin-Tokyo, Mori Art Museum, Tokyo [JP]och Neue Nationalgalerie, Berlin [DE]

2006
40 Jahre Videokunst, Museum der Bildenden Kunst Leipzig, Lenbachhaus München, Kunsthalle Bremen, ZKM Karlsruhe, K21 Düsseldorf [DE]

2005
You Only Live Twice, Man in the Holocene/ Fortescue Avenue, London [GB]

Bibliografi i urval

Peio Aguirre, “Public Looking Glass” Works by Annika Eriksson, DAAD Berlin, IASPIS Stockholm, Revolver-Archiv für aktuelle Kunst Frankfurt, 2005.

Judith Schwarzbart, “Arbeitswelt about a project by Annika Eriksson”, Collected Newsletters, Kunstverein München, Revolver-Archiv für aktuelle Kunst Frankfurt, 2004.

Frans-Josef Petersson, “How Safe is Safe Enough?” NU-E#2, Stockholm, 2004.

Mer om utställningen