Jonas Dahlberg, Safe Zones No.9, 2004 (Ausstellungshalle Münster) © Jonas Dahlberg. Courtesy Galerie Nordenhake. Mixed media, 4 arkitekturmodeller med tillhörande övervakningskamera, 1 monitor. Modellbygge av Torsten Livion, del av installation från Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster. Foto: Thomas Wrede (VG Bildkunst)

Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg leker med vår perception. Hans videoinstallationer verkar först vara en direkt återgivning av en familjär miljö, men det visar sig snart vara omöjligt att orientera sig och efter ett tag blir det uppenbart att något inte står rätt till. Miljöerna är tomma och filmen har varken början eller slut.

Flera av Dahlbergs videoinstallationer är filmade i komplexa modeller för att ge en illusion av arkitektoniska miljöer. I sina verk undersöker han rumslighet och själva metoden för övervakning. Han för samman två kontrasterande förhållanden till rummet, ofta att befinna sig inuti eller utanför, att se eller bli sedd. Växlingen mellan dessa positioner skapar en rumslig ambivalens och även en växelverkan mellan aktiv och passiv övervakning.

På restaurang Riche i Stockholm visas Safe Zones # 8, som i utställningen på Moderna Museet har utvecklats till Safe Zones # 10. Utanför toaletten sitter en monitor på vilken man kan se toalettinteriörerna filmade snett ovanifrån. Restaurangbesökarna antar att en övervakningskamera har installerats på platsen. Den som ändå vågar sig in överraskas av upptäckten att en exakt kopia av toaletten har placerats därinne och att det i själva verket är modellen som är övervakad.

Dahlbergs konstruerade världar är en kommentar till den paranoia och det kontrollbehov som utmärker dagens utveckling mot ett säkerhetssamhälle.

Jonas Dahlberg

Född 1970 i Uddevalla. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1995–2000
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

1993–1995
Arkitektutbildningen. Lunds Tekniska Högskola, Lund

1992–1993
Konstvetenskap. Göteborgs universitet, Göteborg

Separatutställningar i urval

2005
The First Minute of the Rest of a Movie, Bonner Kunstverein, Bonn [DE]

2005
Invisible Cities, Moderna Museet, Stockholm 2004 26th Bienal de São Paulo, São Paulo [BR]

Grupputställningar i urval

2005
Contradicting Architecture, Marian Goodman Gallery, Paris [FR]

2003
Delays and Revolutions, Italian Pavilion, 50th Venice Biennale, Venedig [IT]

2002
Manifesta 4. European Biennial of Contemporary Art, Frankfurt [DE]

Bibliografi i urval/ Selected bibliography

Invisible Cities(utst.kat./exh. cat.), Moderna Museet, Stockholm, 2004.

Caroline Corbetta, “Citizens of an invisible city”, Domus# 874, 2004.

Lisa Panting, “Enclosed Space: two films by Jonas Dahlberg”, Northumbria University Fine Art Press, 2003.

Mer om utställningen