Jonas Nobel, Don’ t Worry the Violence During Night Will End in the Morning, 2004 Betsat trä, krita och utomhuslykta. 100x60x60 cm. Foto: Terje Holm © Jonas Nobel. Courtesy Galleri Charlotte Lund

Jonas Nobel

Jonas Nobels collage och teckningar tycks inspirerade av massproduktion och industriell representation. Ibland är dess innehåll lätt absurt och kan påminna om ”omöjliga figurer” eller ”degenererade bilder” som de också kallas. De inre motsägelserna i teckningarnas och collagens föremål lägger grund till en komplexitet dit även verkens titlar hör.

Vissa av hans verk, teckningar, collage eller skulpturer, har lätt cyniska titlar, såsom The Struggle for an Idea Worth Fighting for Continues, eller Only Escapism Can Save Our Sorry Asses vilka skapar ytterligare en ingång till verken.

Nobel använder sig av ganska ”enkla” material i sina skulpturer, och sammanfogar element med olika historiska konnotationer och skapar därmed nya. Skulpturerna i sig själva kan ses som attribut till en scenografi där vi själva bestämmer narrativet. Objekten är i sig själva ”oskyldiga”, det är det mänskliga medvetandet som laddar dem med värde och användningsområden, och det är just här i korsningen mellan tanken och verket som konsthistorien, och konsten som sådan, finner sitt eget användningsområde – ett meningsskapande sådant. Genom dagsaktuella eller historiska begivenheter bildar Nobels skulpturer, utan specifika referenser och där associationerna får löpa fritt, en metastruktur och reflektionsmöjlighet till politiska eller sociala händelser som påverkar vårt dagliga liv.

Jonas Nobel

Född 1970 i Uppsala. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1993–1998
Konsthögskolan, Umeå

1991
Studier i estetik, Uppsala universitet, Uppsala

Separatutställningar i urval

2004
Galleri F 15, Moss [NO]

2004
Galleri Charlotte Lund, Stockholm

2002
Galleri Charlotte Lund, Stockholm

Grupputställningar i urval

2004
Escapism – a viable political alternative, Champion Fine Art, New York [US]

2003
Adagio, Gävle Konstcentrum, Gävle

2001
Outlanders, Waygood Gallery, Newcastle [GB]

Bibliografi i urval

Milou Allerholm, ”Mångtydigt jävlar anamma. Två spretande och egensinniga utställningar”, Dagens Nyheter, Kultur, 2004-09-04.

Anna Orrghen, ”Befriande brist på förvåning”, Svenska Dagbladet, 2004-09-04.

“Contemporary Art From Sweden”, European Central Bank, 2003, s. 44–45.

Jonas Nobel är medlem av Uglycute.

Mer om utställningen