Loulou Cherinet, Minor Field Studies, 2004 © Loulou Cherinet. Video, dubbel projektion 10 min DVD loop

Loulou Cherinet

Loulou Cherinets arbeten refererar till den antropologiska dokumentärtraditionen. I en postkolonial tradition undersöker hon möten mellan olika kulturer och uppfattningarna kring ”vi” och ”de andra”. Situationerna i hennes verk är konstruerade, men aktörerna spelar alltid sig själva.

Fotosviten White Man Series visar en vit man bland svarta i Etiopien. Här är det han – symbolen för den västerländska dominansen och den vita, manliga blicken – som representerar det exotiska och inte de.

I Minor Field Studies utgår hon från en antropologisk studie filmad längs gränsen mellan Kongo-Brazzaville och Kamerun. Cherinet översätter miljöåtergivningarna i filmsekvenserna till deras svenska motsvarighet hämtade från en förort i Stockholm. Genom en dubbelprojektion jämförs motivens likheter och olikheter i de båda filmerna.

Det starkt symboliska och associativa videoverket Bleeding Men 1 är en iscensättning av en självdestruktiv ritual. Några svarta män i vita klädnader skär sig i armarna. Blodet droppar sakta och bildar pölar på det vitkaklade golvet.

Cherinet skapar förskjutningar när hon flyttar en företeelse till en annan kontext. Hon framhäver den utomståendes blick och reflekterar över förutfattade meningar, fördomar och klichéer. I sina verk vänder hon på roller och föreställningar, ofta genom att sammanföra två motsatta positioner eller ståndpunkter så att helhetsbilden blir mer komplex.

Loulou Cherinet

Född 1970 i Göteborg. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

2001–2005
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

1996–2000
Addis Ababa University School of Fine Art and Design, Addis Abeba [ET]

Separatutställningar i urval

2005
Videostaffet, Gävle Konstcentrum, Gävle.

2004
Dandelion, Halle für kunst Lüneburg, Lüneburg

2000
Loulou Cherinet at Asni, Asni Gallery, Addis Ababa [ET]

Grupputställningar i urval

2005
Africa Remix, Centre Georges Pompidou. Musée National d’Art Moderne, Paris [FR]

2004
On Reason and Emotion, Biennale of Sydney, Sydney [AU]

2003
Next Flag, Migros Museum, Zürich [CH]

Bibliografi i urval

Loulou Cherinet, “A story has no beginning or end”, The African Sniper Reader, Zürich 2005.

Simon Njami, “A young woman in pursuit of the absolute”, Reasonemotion, Biennale of Sydney (utst.kat.), 2004.

John Peter Nilsson, ”Fortfarande vet han inte vart hon tog vägen”, Aftonbladet, 2002-08-02.

Mer om utställningen