Magnus Thierfelder, Untitled (Pause), 2005 9 lampor. Installationsbild Skånes Konstförening, Malmö © Magnus Thierfelder. Courtesy Elastic.

Magnus Thierfelder

När tingen blir bild och berövas sin funktion framträder bilden av funktionen mycket tydligare. Som i Magnus Thierfelders verk Utan titel (paus). En grupp lampor står uppställda, men släckta, på golvet. Lamporna är djupt slokande likt individer med sänkta huvuden. De förefaller trötta på att alltid göra det förväntade. Som en stum protest mot att allt och alla ständigt förväntas fylla en funktion.

Man kan säga att funktionen har tagit paus i Thierfelders arbeten. Fokus flyttas istället mot våra relationer till tingen. Inte sällan sätts de system som håller vardagen i schack ur spel. Några plastväxter lämnar sina krukor och trycker sina blad mot taket. Ofta är det just med rummet som verken för en både bokstavlig och bildlig dialog. En spricka i marken, en vattenledning som sprungit läck. Något ovälkommet i ett sammanhang blir välkommet i ett annat. När titeln blir Fountain förskjuts innebörden och funktionen blir förväntad.

Thierfelders motiv finns precis intill oss i vår vardag, så nära att vi vanligtvis inte lägger märke till dem. De finns i hem och stadsrum, på arbetsplatser, i tidningar och film. De förskjuts i skala till sinnrika skulpturer och installationer. Från en ruta i serietidningen har en tromb blåsts upp och ut och fyller hela rummet. Och där står vi med hakan vid knävecken och tungan i golvet.

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Vad som främst driver mig som konstnär är nog utmaningen i att försöka hantera en medvetet parallell position som kan fungera och agera lite vid sidan om och se det som en resurs.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Den första jag kommer att tänka på är faktiskt William Turner. Jag minns att jag för länge sedan läste en berättelse om honom när han i storm gav sig ut i till havs fastsurrad vid skeppets mast för att överföra havets vrede till sina målningar. Det finns något angeläget i hans sätt att närma sig det han försöker förstå och visa. Det är egentligen inte hans tillvägagångssätt (som jag uppfattar som lite väl romantiskt) jag är ute efter, utan hans drivkraft och nyfikenhet som fascinerar mig.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Det är svårt att i efterhand gripa tag i ett specifikt ämne då det lätt blir en efterkonstruktion av många pågående samtal som med tidens facit i hand gärna blir förvrängt. Men jag vill minnas att vi många gånger diskuterade frågor som berörde utställningsformen som en representation och koncentration av en företeelse och händelse. Och om konstens plats i världen….

Berätta något om ditt verk som du visar på Moderna Museet. Berätta precis vad du vill om det.

Verket som jag visar i utställningen heter Utan titel (paus) och är ett verk bestående av ett antal golvlampor som likt en liten ansamling människor står samman i en grupp. Lamporna står släckta med nedsänkta huvud i en lite sorglig men kraftfull kollektiv protest mot att uppfylla sin förväntade funktion, just att lysa och ge ljus. Denna installation har egentligen sitt ursprung i den frustration man ibland kan känna mot att alltid vara funktionell och anpassad, att alltid stå upp och vara duglig och att hela tiden veta vad du vill (och varför).

Magnus Thierfelder

Född 1976 i Glumslöv. Bor och arbetar i Malmö.

Utbildning

1996–2001
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

Separatutställningar i urval

2005
Skånes Konstförening, Malmö

2005
Elastic, Malmö

2004
Galleri Mors Mössa, Göteborg

Grupputställningar i urval

2005
KHM 10th Anniversary, Rooseum, Malmö

2005
Lost in translation, HAU, Aten [GR]

2004
From Nowhere To Somewhere Without Return: the Knowledge, Coleman Projects, London [GB]

Bibliografi i urval

Fred Andersson, Svenska Dagbladet, 2005-10-03.

Johan Svensson, Skånes Konstförening, 2005.

Rebecca Geldard Time Out London, 2004-11-24.

Mer om utställningen