Mats Hjelm, Fathers day at the Shrine of the Black Madonna, 2006 HD-video, cinemascope, 5-kanaligt ljud. Medverkande: Jaramogi Menelik Kimathi, Holy Patriarch of the Pan African Orthodox Christian Church © Mats Hjelm. Courtesy Brändström & Stene.

Mats Hjelm

De stora frågorna står i centrum i Mats Hjelms arbeten. Han intresserar sig för vad vi ibland kallar det universella. I monumentala och tekniskt väl genomförda videoinstallationer dras man in i ett suggestivt spel av långsamma panoreringar över folktomma platser i civilisationens utkanter, arkivmaterial och ett inte sällan repetitivt musiktema. Ljud och bild lyfts ur sina ursprungliga sammanhang och ställer frågor om historieskrivning och vad som är av relevans för vår tid.

Det är inte minst utmärkande för trilogin White Flight, Man to Man och Kap Atlantis. Verken är delvis en uppgörelse med Hjelms egen historia – han växte upp med en ofta frånvarande dokumentärfilmare som far, vars material han bitvis återanvänder. Men samtidigt särskådar också Hjelm begreppet manlighet. I närvaro av makt och våld vävs historia och nutid samman av religion och andlighet, kulturella uttryck, politiska utspel och konflikter. Det är teman som också återkommer i verket Deliverance. Historiens hierarki bryts ned av ett icke-linjärt berättande och man kan fråga sig när historien slutar och när samtiden tar vid. Den visuella formens struktur påminner på så sätt om det mänskliga minnets bilder.

Verkens sammanhållande länk är musiken. Den står för det på samma gång förlösande som helande inslaget. Hjelm söker kanske inte så mycket förklaring som försoning, som ett sätt att gå vidare.

Mats Hjelm

Född 1959 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1989–1990
Graduate studies in Sculpture. Cranbrook Academy of Art [US]

1985–1989
Skulptur. Konstfack, Stockholm

Separatutställningar i urval

2005
Vox Historiska Museet, Stockholm

2003
Galerie im Taxispalais, Innsbruck [DE]

2003
BildMuseet, Umeå

Grupputställningar i urval

2005
National Center for Contemporary Art, Moskva [RU]

2003
The New Contemporary Arts Center, Cincinnati [US]

2001
Uniform. Order and Disorder, PS 1 Contemporary Art Center, New York [US]

Bibliografi i urval

Florian Pumhösl ”Mats Hjelm: Trilogien” Springerin, Austria, 2003-03-01.

Lars O Ericsson ”Ett fullbordat farväl…” Dagens Nyheter, 2002-08-31.

Francesco Bonami, ”Mats Hjelm”, Flash Art, Italy, Mars – April 1999.

Mer om utställningen