Sirous Namazi, Structure, 2004 © Sirous Namazi. Courtesy Galleri Magnus Åklundh, Galerie Nordenhake. Aluminium, trä, hjul, plast. 110x270x150 cm. Foto: Momentum, Moss

Sirous Namazi

Sirious Namazi arbetar parallellt med flera olika medier. Inom ramarna för skulptur, måleri, fotografi och video plockar han upp – och bearbetar – fragment eller företeelser från vår vardag.

Genom hans konst möter vi således välbekanta objekt, men vi ser dem på nya sätt. Namazi återanvänder till exempel det förbrukade eller trasiga och låter det bilda fundament för nya, sammansatta, helheter. Som i Patterns of Failure, en serie verk bestående av olika porslinsföremål som slagits i bitar innan de reinkarnerats som skulptur. Eller pixelmålningarna där bilder av sopor utgör grunden och transformeras till måleri.

Omsorgen om dessa trasiga och förkastade ting tycks också spegla ett intresse för människan. Metaforiken i verken kan i någon mån sägas handla om vår fragilitet och om utanförskapet. Ett spår som förstärks i Periphery, en skulptur som är den typiska sinnebilden för en svensk förortsbalkong. Den utkikspunkt varifrån man i säkerhet siktar sin närmiljö med blicken samtidigt som den mer avlägsna världen, många förortsbors före detta närmiljö, strömmar in genom parabolantennen. Denna metaforiska träffsäkerhet är karateristisk för Namazis konstnärskap. Men hans verk är alltid mer än en intressant berättelse eller en skarp replik: de är skulptur och måleri i sin egen rätt.

Sirous Namazi

Sirious Namazi

Född 1970 i Kerman. [IR] Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1993–1998
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

Separatutställningar i urval

2005
Galerie Nordenhake, Berlin [DE]

2004
Attraktion, Stockholm Art Fair, Stockholm

2003
Udda veckor, Moderna Museet, Stockholm

Grupputställningar i urval

2004
Carnegie Art Award, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo [NO]

2004
Momentum, Moss [NO]

2003
Nya namn, Malmö Konstmuseum, Malmö

Bibliografi i urval

Frans-Josef Petersson, “Ready Made”, Konstvärlden och Disajn, 2005.

Anna Orrghen, ”Mänsklig topografi i sopform”, Svenska Dagbladet, 2004.

Milou Allerholm, ”Tätt och avväpnande”, Dagens Nyheter, 2003.

Mer om utställningen