Ann Böttcher, Struggle and Endurance (America I), 2005 © Ann Böttcher. Blyerts på papper. Handgjort Twinrocker-papper från Indiana, USA. 42x54 cm.

Ann Böttcher

Vetenskapligt och metodiskt undersöker Ann Böttcher naturens bildvärld utifrån en mängd olika perspektiv. Hon granskar till exempel granen som symbol för formandet av territoriella anspråk eller nationella identiteter – allt från extrem nationalism till bilden av svårmod och tungsinne.

I Den svenska serien (ett urval) undersöker hon den svenska identiteten i förhållande till granens historia. Utmed en kronologisk tidsaxel med de egna teckningarna som skelett presenterar hon insamlade dokument om granens skiftande symbolvärde. Hennes känsliga och lågmälda blyertsteckningar är minutiöst utförda och refererar till en naturromantisk estetik och botanisk bildvärld. I förgreningar och tvärsnitt hittas alltifrån frimärken, tidningsurklipp och utdrag ur allemansrätten till konsthistoriska referenser. Ett politiskt innehåll finns även i diabildsinstallationen Yosemite National Park (A Recollection of Wilderness), där hon åskådliggör hur nationalparken skapades för att naturen skulle påminna om och ge Amerika en kollektiv historia och identitet.

Böttcher visar hur fakta, myter, minnen och värderingar skapar en mångtydig bild av vad vi anser att naturen står för. Hur människan medvetet eller omedvetet konstruerar sin egen omvärld när den får representera våra föreställningar och önskningar och att denna bild ständigt förändras.

Ann Böttcher Foto: Åsa Lundén

Ann Böttcher

Född 1973 i Bruzaholm. Bor och arbetar i Stockholm och New York.

Utbildning

2001–2003
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

1998–2001
Konstfack, Stockholm

1997–1998
Nordiska Konstskolan, Kokkola [FI]

1996–1997
Östra Grevie Folkhögskola, Vellinge

Separatutställningar i urval

2005
Den svenska serien (i urval), Den 1:a på Moderna, Moderna Museet, Stockholm

2004
Galleri Box (med Anna Ling), Göteborg

2003
Yosemite National Park (A Recollection of Wilderness), Simon Says c/o Enkehuset, Stockholm

Grupputställningar i urval

2004
Delayed on Time, Museum of Contemporary Art, Zagreb [HR]

2004
I linje… Svensk teckning under 100 år, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

2003
Le Songe d’une nuit d’été, Magasin 3 Stockholm Konsthall/ Centre Culturel Suédois, Paris [FR]

Bibliografi i urval

Provisorium, Rooseum #1/2005.

Delayed on Time – One View on the Contemporary Art Scene in Sweden (utst.kat.), Museum of Contemporary Art, Zagreb, 2004.

Sophie Allgårdh/Estelle af Malmborg, Svensk konst nu. 85 konstnärer födda efter 1960, SAK/Wahlström & Widstrand, 2004.

Mer om utställningen