Elis Eriksson , Var det allt? © Elis Eriksson. Malmö Konstmuseum. Olja på duk, 140x294 cm. Foto: Per-Anders Allsten

Elis Eriksson

Elis Eriksson föddes 1906. Sitt egentliga genombrott hade han på 1960-talet då han började med sin karaktäristiska blandning av text och måleri. Bland annat klädde han 1965 Galerie Burén med vit kartong på vilken han tecknat berättelser i tusch där man kunde följa cowboyen Pava och hans halsbrytande eskapader på den amerikanska prärien.

Hans numera klassiska ord ”- HÅLL TJEFTEN” manar till uppror och står för en vägran att underordna sig förtryckande normer, såväl språkliga som sociala. Det säregna skrivsättet är ett av de mest utmärkande dragen i Erikssons konstnärskap. Genom att göra sin egen dyslexi till ett personligt uttryck vänder han på värdeskalan. Det som vanligtvis brukar betraktas som ett hinder blir i stället hans styrka.

Själv är han aldrig tyst. Eriksson är en mångsidig och samhällsengagerad konstnär som höjer den lilla människans röst mot det övermäktigt stora. Han tar ställning för de fattiga och utsatta, de handikappade och annorlunda. Trots sin höga ålder slutar han inte att kritisera och utmana. I utställningen Låt lovsången ljuda, psaltaren 66:5-12 på Galleri Lars Bohman 2004 skildrade han den svenska äldrevården från ett vårdtagarperspektiv. Ålderdomshemmets begränsade värld där ett dåligt pålägg är lika viktigt som ett obehandlat liggsår fick mardrömslika proportioner i Elis Erikssons verk.

Elis Eriksson avled den 4 januari 2006.

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Det finns inget specifikt ”konstnär”. det som driver mej är lydnad jag är ingen, jag är ett tillfogandevara som brukas att omdana styrda frekvenser till massa till produkt där produkten representerar det som inte kan representeras.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Jag kan inte nämna ngn. ”konstnär” ur konsthistorien som inte är relativ relevant i dag.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Under min tid på ”mejjan” förekom inga diskussioner mellan elever och läraren Lärarens huvud var fyllt med Michelangelo…för övrigt tomt.

Berätta något om ditt verk som du visar på Moderna Museet. Berätta precis vad du vill om det.

”VA DE ALLT”

Elis Eriksson

1906–2006
Föddes, bodde och arbetade i Stockholm.

Utbildning

1934–1939
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

1930–1933
Konstfack, Stockholm

Separatutställningar i urval

2006
Norrköpings Konstmuseum, Norrköping

2004
Låt lovsången ljuda, Galleri Lars Bohman, Stockholm 2003

Åkk, Galleri Lars Bohman, Stockholm

Grupputställningar i urval

2003
Moderna Museet c/o Malmö Konsthall, Malmö Konsthall, Malmö

2002
Konsten sedd genom Sven Lundhs öga, Smålands konstarkiv, Värnamo

1998
Opus 439, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

Bibliografi i urval

Fred Andersson, ”Den första installationen söker sin fader”, Svenska Dagbladet, 2005-11-06.

Birgitta Rubin, ”Alltid aktiv, alltid arg”, Dagens Nyheter, 2003-04-10.

Thomas Olsson, ”Elis Eriksson har formeln för konst”, Nya Wermlands-Tidningen, 2001-01-12.

Mer om utställningen