Johan Thurfjell, Utan titel, 2004 © Johan Thurfjell/BUS 2006. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Johan Thurfjell

Ytterst få konstnärer klarar av att som Johan Thurfjell skapa verk som är på en gång personliga, poetiska och romantiska utan att bli kitschiga eller beklämmande. I Thurfjells konst förvandlas i stället den personliga essensen (utan att ”personlig-heten” går förlorad) till något som inte bara är allmängiltigt och universellt, utan också berör betraktaren på djupet och trots det lyckas undvika att bli sliskigt.

Ta till exempel verket Reach Out and Touch Faith (2003), där det i mitten står ett arbetsbord belamrat med bilder och teckningar som avbildar stjärnor, hav, himlavalv, moln, broar, grottor etc. Det är ett slags kreativt mischmasch av något som konstnären har svårt att få grepp om och inte riktigt förstår, men som ibland fyller honom med sådan tillit att han vill utforska det. Liknande hopplock tycks ha vuxit upp ur själva bordet i form av ställningar gjorda av träpinnar. Spröda och smäckra torn höjer sig från bordet och arbetar sig upp mot taket. Tornen bildar broar över till ytterligare två torn som står på golvet framför bordet. Tar man en närmare titt ser man att det inuti tornen finns små trappor som leder uppåt.

Oavsett om Thurfjell arbetar med skulptur, teckningar eller texter är den gemensamma nämnaren för många av hans verk en flerskiktad narrativ struktur, i vilken olika berättelser ofta går in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att till slut ändå sammanfogas till en fulländad helhet.

Johan Thurfjell

Född 1970 i Solna. Bor och arbetar i Solna [Stockholm].

Utbildning

1997–2002
Institutionen för Konst. Konstfack, Stockholm

2001
The Master of Fine Arts Programme, Otis College of Art and Design, Los Angeles [US]

Separatutställningar i urval

2005
Box Kungshöjd, Göteborg

2003
Natalia Goldin Gallery, Stockholm

2003
16:1 Gallery, Santa Monica [US]

Grupputställningar i urval

2004
Matthias van Arkel, Matti Kallioinen, Petra Lindholm, Jonas Nobel, Fredrik Söderberg, Johan Thurfjell, Christine Ödlund, Skulpturens hus, Stockholm

2004
Momentum, Moss [NO]

2003
OM-berättande i svensk samtidskonst, Norrköpings Konstmuseum (Riksutställningar 2004-2005)

Bibliografi i urval

Power Ekroth, Contemporary, Dec 2005.

Paulina Bylén, Arbetaren#23, 2005.

Sophie Allgårdh/Estelle af Malmborg, Svensk konst nu. 85 konstnärer födda efter 1960, SAK/Wahlström & Widstrand, 2004.

Mer om utställningen