Weird Tales

Tova Mozard , Weird Tales, 2005 © Tova Mozard / Bildupphovsrätt 2007

Tova Mozard

Den osäkerhet man som betraktare erfar i mötet med Tova Mozards arbeten handlar om hur vi är vana att läsa eller ta emot bilder och dess innehåll. I hennes fotografier är mystiken och den utelämnade informationen – som vi tycker oss behöva för att kunna begripa och förstå bilder – en central del.

Känslan av att befinna sig mitt i en berättelse är påtaglig och kompositionerna med förfallna miljöer, filmkulisser och udda karaktärer gör hennes fotografier visuellt behagliga men lämnar efter sig en nostalgisk och ödesmättad känsla

Både hennes fotografier och filmer befinner sig i ett gränsland mellan det dokumentära och det iscensatta. Ofta handlar hennes verk om underhållningsbranschens verklighet respektive skenbilder. I Mozards videoverk ligger fokus på personliga berättelser och ofta är det udda och alternativa livsstilar hon visar oss. Genom hennes tolkningar och berättargrepp av dessa blir skildringen och formen rikare och mer komplex. Hon utsätter betraktaren för ett närgånget porträtterande, men det finns likväl kvalitéer som alienerar oss från detta, såsom bildeffekter och närheten till det teatrala.

Tillbakablickandet och ett romantiskt förhållande till motivet är kännetecknande för Mozards bildvärld. Hon utnyttjar detta på ett suggestivt vis och leker skickligt med vår receptivitet och inlevelseförmåga på flera plan.

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Tidspress, ångest, livslust, humor och egoism samt min mammas stöd och min pappas ande.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Andy Warhol, han gjorde mycket av allt och han har en underfundighet och ett sätt att ”tillgogogöra” sig livet på som jag tycker har en relevans alltid.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Kanske var det om hur konstnärsrollen förändrats och att vi idag jobbar mer liknanades forskaren och akademikern. Att ämnen kan blandas och användas i konsten på ett alternativt och kritiskt sätt.

Berätta något om ditt verk som du visar på Moderna Museet. Berätta precis vad du vill om det.

Jag kan berätta att Echelon är ett stort dataföretag i USA som kontrollerar och avlyssnar all världens fax, telefon och e-post.

Tova Mozard

Född 1978 i Malmö. Bor och arbetar i Malmö.

Utbildning

1998–2003
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

2002
Gäststuderande, UCLA School of the Arts and Architecture, Department of Art, Los Angeles [US]

Separatutställningar i urval

2005
The Owls Are Not What They Seem, Gävle Konstcentrum, Gävle

2004
Extra Story, Galleri Ping Pong, Malmö

2003
The un-manipulated reality doesn’t always alone offer truth, ALP galleri Peter Bergman, Stockholm

Grupputställningar i urval

2004
MALM1-Contemporary Art from the Öresund Region, Malmö Konsthall, Malmö

2004
Instabilt-nya riktningar inom svensk fotografi (Unstable“ – new directions in Swedish photography), Kulturhuset, Stockholm/BildMuseet, Umeå

2003
Om – berättande i svensk samtidskonst, (Narration in Swedish Contemporary Art) Norrköpings Konstmuseum, Norrköping

Bibliografi i urval

James Welling, The Dominator (utst.kat.), 2005.

Gertrud Sandqvist, Gaze (utst.kat.), 2005.

Leif Holmstrand, “Pictures at the Border of Cinema; Tova Mozard and the Storytelling Image”, Pequod, # 30, 2002.

Mer om utställningen